Tilaa Lehti!

Niklas Nyberg justerar manuslapparna inför inspelning av Österbotten Idag