Tilaa Uutiskirje!

Startuppienkin verkkotie on kivinen

Kaija Jäppinen, Suomen Lehdistön päätoimittaja

Näkökulmat

Kaija Jäppinen, Suomen Lehdistön päätoimittaja

Verkko on kova kenttä kaivaa kultaa perinteisille mediataloille, mutta sitä se on myös notkeille, innovatiivisille ja verkkonatiiveille journalistisille start-up-yrittäjille.

Tämä käy selväksi, kun lukee Tampereen yliopiston Comet-tutkimuskeskuksen tuoretta Verkkojournalismin uudet liiketoimintamallit -loppuraporttia. Siinä esitellään ja analysoidaan 69 vain verkossa toimivaa journalistista kasvuyritystä 9 maasta. Tutkimusta voi lukea yrittäjyydestä kiinnostuneen oppaana, mutta se on myös hyvää perustietoa ja ajankuva verkon journalistisista toiminta- ja ansaintamalleista.

 

Liiketoimintamalleista löytyi kaksi päälinjaa. Tuloja kootaan joko sisällöillä tai palveluiden tuottamisella. Sisällöt ovat tiukasti kohdennettuja esimerkiksi harrastuksen tai alueen mukaan ja niiden yleisö on rajattu. Ne eivät ainakaan suoraan kilpaile perinteisten medioiden tarjonnan With our Mac best-data-recovery.com Recovery Boot CD, user can boot Mac computer directly to recover data after system crash, hard drive crash or have boot problem. kanssa. Ilmoittelu on tulolähteenä tavallisin, mutta jotkut saavat rahaa myös sisältömyynnistä.

Palveluihin perustuvissa liiketoimintamalleissa tarjotaan esimerkiksi yleisöjournalistisia alustoja ja niiden hallintaa, teknologiaa, seulotaan verkon sisältöjä, koulutetaan ja konsultoidaan. Palveluita myydään usein mediayrityksille. Selvityksen mukaan etenkin nämä liiketoimintamallit lisääntyvät.

 

Uusien yritysten ja työpaikkojen syntyminen on tärkeää. Pari tiedostamisen arvoista asiaa tulee vastaan etenkin liiketoimintansa sisältöön perustavien yritysten kohdalla. Niistä  parhaiten taloudellisesti menestyivät ne, joissa sisältö ja tuoteinformaatio kulkivat tiukimmin käsikädessä. Perinteisiä journalistisia arvoja kunnioittaville tämä on oleellinen eettinen rajanveto. Tuoteinformaation ja journalismin sekoittumisen voidaan ajatella haastavan kuluttajien medialukutaidon.

Toivottavasti se myös muistuttaa jokaista – niin poliittisia päättäjiä kuin kuluttajia – mediatalojen toimitusten arvosta.

 

Kaksi selkeää lopputulemaa raportista voi vetää ja ne koskevat sekä perinteistä mediaa että startuppeja. Yleisöstä löytyy entistä pienempiä palveltavia ryhmiä ja tulovirrat kasataan entistä pienemmistä osista.

Alun kultakentille palatakseni: samaa suonta louhivat huomattavasti järeämmillä aseilla maattomat kansainväliset jätit, Google etunenässä.

Lisää aiheesta

Lehtiarkisto

Tilaa uutiskirje

Varmista, että pysyt kärryillä, ja tilaa Suomen Lehdistön uutiskirje. Viikoittaisessa kirjeessä kerromme media-alan uusista kokeiluista, hyvistä käytännöistä, ilmiöistä ja sen, missä nyt mennään.

Podcast