Tilaa Uutiskirje!

Sanomalehti versoo uutta

Näkökulmat

Kaija Jäppinen, Suomen Lehdistön päätoimittaja

Etsikää kumppanuuksia täysin avoimin mielin ja rajoitteetta toisista lehdistä ympäri maata, tekniikan osaajista, mainospartnereista.

Ottakaa paikallisuus käyttöön laajemmin kuin uutisten lähtökohtana. Kutsukaa ihmiset ja paikkakunnan toimijat luomaan sisältöjä ja kasvakaa verkossa maakunnan ja sen toimijoiden portaaliksi.

Miettikää itsellenne sopivimmat tavat tuntea ja edistää asiakkaiden toimintaa, ottakaa haltuunne asiantuntijuus mediavaihtoehtojen tarjoamisessa. Verkko on pienellekin yrittäjälle mahdollisuus.

Realismia jo resurssienkin suhteen on, että kehitys on pikemminkin pieniä askeleita kuin mullistavia innovaatioita. Kehittämiseen tarvitaan erilaisia osaajia, avatkaa sisäiset kanavat ja luokaa suotuisat olosuhteet kehitystyölle. Pitäkää huoli myös siitä, etteivät verkko-osaaminen ja -kehitys ole haavoittuvasti yksissä käsissä.

Ja muistakaa takaiskujenkin hetkellä, että sanomalehdillä on edelleen hallussaan se, mistä toimialat yleensä voivat vain uneksia: valmiit ja kattavat yhteydet asiakkaisiin.

Edellä tarjotut työkalut on koottu Lappeenrannan teknillisen yliopiston Online Triathlon -tutkimushankkeen ensimmäisistä tuloksista. Tutkimus selvitti sanomalehtien ja online-palveluiden suhdetta, käyttötottumuksia ja kuluttajien saamia hyötyjä. Tietoja saatiin myös ihmisten maksuvalmiuksista. Materiaali on koottu kuluttajakyselynä yhteistyössä neljän maakuntalehden kanssa.

Tutkimus hahmottelee tulevaisuuden sanomalehden printin ja verkon toisiaan täydentäväksi palvelukokonaisuudeksi. Lukijat ja mainostaja-asiakkaat käyttävät printtiä ja verkkoa rinnan ja tekevät omat painotuksensa käyttömäärän ja sisältövalintojen suhteen.

Sanomalehti on jatkossakin vahva, koska se on suuren ihmisjoukon tavoittava massatuote ja samalla se pystyy printti-verkko-yhdistelmällä vastaamaan hyvin erilaisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin ja kiinnostuksiin. Ja sillä todellakin on paikka ihmisten arjessa ja elämässä ja vaihtoehdoista ollaan valmiit myös maksamaan.

Myös Itellan tuoreessa, GallupKanavassa tehdyssä tilausaietutkimuksessa on sanomalehdille hyvä signaali: lähiajan notkahduksen jälkeen kahden vuoden päähän suuntautuvissa arvioissa on kahden prosenttiyksikön plussa. Tilaamista suunnittelevat varsinkin alle 35-vuotiaat ja eniten alle 25-vuotiaat.

Lisää aiheesta

Lehtiarkisto

Tilaa uutiskirje

Varmista, että pysyt kärryillä, ja tilaa Suomen Lehdistön uutiskirje. Viikoittaisessa kirjeessä kerromme media-alan uusista kokeiluista, hyvistä käytännöistä, ilmiöistä ja sen, missä nyt mennään.

Podcast