Tilaa Uutiskirje!

Vihapostia tuli, miten toimia? – Viisi vinkkiä toimittajalle ja työnantajalle

Suvi-Tuulia Nykänen antaa gradussaan toimittajille ohjeeksi muun muassa kertoa vihapuheesta esimiehelle ja pyytää apua kollegoilta, joilla on samankaltaisia kokemuksia. Kuva: Jaakko Palvaila. |
Ajankohtaiset

Suvi-Tuulia Nykänen kartoitti pro gradu -tutkielmassaan vihapuhetta. Nykänen haastatteli graduunsa seitsemää toimittajaa, jotka olivat työnsä takia kohdanneet vihapuhetta, ja laati haastattelujen pohjalta ohjeet vihapuheeseen reagointiin.

 

Viisi ohjetta toimittajalle

 

1. Kerro esimiehelle.
Työnantajan täytyy tietää, että hänen työntekijäänsä uhataan työn takia. Esimies voi viedä asian eteenpäin esimerkiksi työpaikan turvallisuuspäällikölle tai poliisille. Samalla ilmiön laajuus paljastuu.

2. Muuta puhelinnumero salaiseksi.
Jos julkiselle puhelinnumerolle ei ole erityistä syytä, salaa numerosi. Työnumero riittää työasioiden hoitoon. Tarvittaessa voit kertoa henkilökohtaisen numerosi vaikka sähköpostitse.

3. Hallinnoi some-kanavia.
Tarkista, mitä sosiaalisen median kanavia pidät julkisina ja mitä yksityisinä, ja missä sinulle voidaan lähettää viestejä. Arvioi tekemiäsi päivityksiä. Haittaisiko sinua, jos niitä levitettäisiin netissä?

4. Pyydä kollegoilta apua.
Ota selvää, ketkä ovat kokeneet vihapuhetta. Vertaistuesta on yleensä apua. Voit sopia kollegojen kanssa myös niin sanotuista hätäkeinoista: kollega voi poistaa viestikanavista turhat vihapostit.

5. Älä ota henkilökohtaisesti.
Vihapuhe on yhteiskunnallinen ilmiö, jossa toimittajiin yritetään vaikuttaa heidän kirjoittamiensa juttujen kautta. Älä ota vihapuhetta henkilökohtaisesti, sillä kohteena voisi olla kuka tahansa muukin.

 

Viisi ohjetta työnantajalle

 

1. Älä syyllistä.
Älä syyllistä vihapostia saanutta toimittajaa, vaan yritä ymmärtää ja olla empaattinen. Kuuntele ja kysy, tarvitseeko toimittaja esimerkiksi psykologin tai työterveyslääkärin apua. Anna aikaa toipua.

2. Huolehdi koulutuksesta.
Vihapuheen kohteeksi voi joutua kuka tahansa. Erityisesti nuorille ja kokemattomille toimittajille on hyvä puhua asiasta jo etukäteen. Tee selväksi, ettei vihapuhetta tarvitse hyväksyä ja että apua on tarjolla.

3. Kartoita tukihenkilöitä.
Toimittajat haluavat puhua vihapuheesta sellaisten kollegoiden kanssa, jotka ovat itsekin kokeneet vihapuhetta työssään. Kysy, haluaisivatko vihapuhetta aiemmin kokeneet toimia tukihenkilöinä. Työyhteisö on toimittajalle tärkeä tukipilari vihapuheesta selviytymisessä.

4. Luo toimintaohjeet.
Tee selkeät toimintaohjeet vihapuheen kohtaamiseen. Hyvä toimintatapa on esimerkiksi se, että kaikesta vihapuheesta täytyy ilmoittaa esimiehelle. Laita ohjeet jakeluun työpaikalla ja jaa ne myös freelancereille.

5. Noudata toimintaohjeita.
Muista noudattaa linjaamiasi toimintaohjeita. Toimittaja kokee loukkaavaksi sen, että hän ilmoittaa esimiehelle saamastaan vihapuheesta, mutta tähän ei reagoida.

 

Lähde: Suvi-Tuulia Nykäsen pro gradu -tutkielma Vihapuhe ja toimittajien selviämiskeinot. Tutkielma julkaistiin viime keväänä Jyväskylän yliopistossa.

 

Tilaa Suomen Lehdistön uutiskirje. Tilaa Suomen Lehdistö.

Lisää aiheesta