Tilaa Uutiskirje!

Valta on väärässä paikassa: Itsenäiset tiimit ovat uuden toimituksen sydän

Monessa toimituksessa valtaa valuu jo alaspäin, mutta huolimattomasti toteutettu tai näennäinen muutos johtaa kunnianhimottomuuteen ja paluuseen entiseen.

Näkökulmat

Kirjoittaja on valtiotieteiden tohtori, joka on tutkinut muun muassa Karjalaisen digikehitystä.

Onko toimitus täynnä käskyjä kaipaavia työmyyriä vai kivenkovia asiantuntijoita? Uuden ajan johtamisopit, näkemys ihmisluonteen olemuksesta ja digisiirtymän vaatimukset ovat käynnistäneet mediataloissa tervetulleen muutoksen kohti asiantuntijuuden ihmiskuvaa. Pioneerit ovat jo liikkeellä!

Useampi kuin yksi sanomalehti Suomessa rukkaa parhaillaan toimituksen organisaatiota uuteen digikuosiin ja vannoo vallan alaspäin valuttamisen nimeen. Asiantuntijaorganisaatiossa viisaus on tekijäpäässä: siellä on paljon luovuutta, jota pitää vapauttaa.

Valta on alkanut valua. Hienoa! Mutta huolimattomasti tai näennäisesti tehty vallan jakaminen johtaa kunnianhimottomaan tekemiseen ja ennen pitkää paluuseen entiseen. Tekijät myös turhautuvat ja palavat loppuun, jos mikään ei oikeasti muutu.

Siksi muutama juttu.

Itsenäiset tiimit ovat uuden toimituksen sydän, olivat ne miten tahansa synnytettyjä. Tiimit itse päättävät, miten usein ne palaveeraavat, mikä on keskinäinen työnjako ja mihin aiheisiin sukelletaan. Ne synnyttävät itsenäisesti uudenlaisia huippusisältöjä.

Vanhassa toimintamallissa johto määrittää ainakin päivän isoimmat jutut takaraivossaan printin rajoitukset ja ykkösjutun paine. Digissä liekaa voidaan löysentää, koska pelivaraa juttujen muodossa, sisällössä ja aikataulussa on enemmän. Uusilla tiimeillä on myös vastuuta viedä aktiivisesti omaa toimintatapaansa kohti digi first -ajattelua.

”Uudenlainen itsenäinen ja vastuullinen rooli vaatii uudenlaista osaamista ja ajattelua. Sitä tukemaan tarvitaan huipputiimikoulutusta ja jatkuvaa sparrausta.”

Uudenlainen tiimitekeminen ei välttämättä juurru helposti, koska lehdissä on ollut tiimejä ennenkin. Journalisteilla on vahva ammatti-identiteetti ja voimakkaat näkemykset siitä, miten asiat pitää tehdä. Vanhasta irti päästämistä on jumpattava paljon yhdessä. Parhaimmillaan perustekeminen nousee uudelle tasolle.

Tiimin tärkein moottori muutoksessa on tiimin vetäjä. Ennen oli perinne, että hyvästä toimittajasta tehtiin päätoimittaja. Heitettiin kylmään veteen ja katsottiin miten oppi uimaan. Usein räpiköivät potkut osuivat alaisiin ja esimies itsekin hörppäsi vettä henkeen kerran jos toisenkin.

Nyt johto koulutetaan, mutta on vaara, että sama vanhakantainen ajattelu toimii tiimiytymisessä. Sisäänrakennettuna on oletus, että homma on tiimeillä hallussa.

Miten voi olla? Uudenlainen itsenäinen ja vastuullinen rooli vaatii uudenlaista osaamista ja ajattelua. Sitä tukemaan tarvitaan huipputiimikoulutusta ja jatkuvaa sparrausta.

Valtaa voi siirtää toimituksessa alaspäin jo silloin, kun uudistuksia suunnitellaan. Koska toimitus on oman työnsä paras asiantuntija, ota se aidosti pohtimaan organisaatiouudistusta tai uutta toimitusjärjestelmää alusta lähtien. Keskustelut ja kyselyt eivät riitä. Toimituksen näkemysten on oltava mukana lopputuloksessa. Rehellistä osallistumista, “ei performanssia”, kuten joku toimittaja on sanonut.

Muista ennen liikkeelle lähtöä, että arjen keskellä toimitus ei visioi lehden tulevaisuutta eikä sillä ole ollut aikaa tutkia maailman kehityskulkuja. Laita toimitus kaivamaan tietoa asioista ja ilmiöistä, siitä mitä muualla tehdään.

Kouluta heitä ajattelun rajoista ja puhu hyvästä vuorovaikutuksesta. Mieli pitää avata uudelle.

Monia sanomalehtiä johdetaan yhä keskusjohtoisesti ja autoritäärisesti. Toimituksissa ollaan esimies­uskoisia, jopa arkoja omaan vastuunottoon. Printin aikakaudella painoaikataulu ja lehden muoto asettivat raameja tekemiselle. Nyt mennään digi edellä, printille haetaan uutta roolia – ja rajat murtuvat.

Tilaa Suomen Lehdistön uutiskirje. Tilaa Suomen Lehdistö.

Lisää aiheesta

Lehtiarkisto

Tilaa uutiskirje

Varmista, että pysyt kärryillä, ja tilaa Suomen Lehdistön uutiskirje. Viikoittaisessa kirjeessä kerromme media-alan uusista kokeiluista, hyvistä käytännöistä, ilmiöistä ja sen, missä nyt mennään.

Podcast