Tilaa Uutiskirje!

Uudistusbuumi!

Ajankohtaiset

Alkuvuosi on ollut uudistusten aikaa monissa sanomalehdissä. Osa lehdistä on tehnyt pientä ulkoasuviilausta, osa taas uudistanut lehden perinpohjaisemmin rakenteita ja työtapoja myöten. Toiset ovat tehneet uudistuksensa omin voimin, toiset yhdessä muiden lehtien kanssa.

Yhteinen uudistus tehtiin tammi-helmikuussa Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n kuudessa paikallislehdessä: Lieksan Lehdessä, Ylä-Karjalassa, Pogostan Sanomissa, Parikkalan-Rautjärven Sanomissa, Pielisjokiseudussa ja Outokummun Seudussa.

Lehtien uudistuksen teki opinnäytetyönään Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa graafista suunnittelua opiskeleva Suvi Palosaari. Hänen ohjaajanaan toimi Karjalaisen visuaalisen toimituksen esimies Heikki Kotilainen. Uudistuksen tavoitteena oli tehdä lehdistä selkeämpiä ja helpommin luettavia.

– Aiemmin esimerkiksi eri fonttityyppien käyttö oli sekavaa ja kirjavaa. Nyt käytetään vain yhtä otsikkokirjasinta, Frutigeria. Leipätekstin fontti on Utopia, kertoo Palosaari.

Myös leipätekstin merkkivälistyksiä harvennettiin hieman luettavuuden parantamiseksi.

Vaikka kuuden lehden uuden ulkoasun periaatteet ovat yhteiset, on jokaisella lehdellä edelleen oma ilmeensä. Sitä saadaan esimerkiksi lehtikohtaisella tehostevärillä.

– Jokainen lehti myös käyttää vähän eri tavoin sivun yläreunassa kulkevaa ylähyllyä, kertoo Palosaari.

Yksi merkittävä muutos lehdenteossa on ollut aukeama-ajatteluun siirtyminen. Ennen joka sivulla oli pääjuttunsa, kun nyt niitä on aukeamalla vain yksi. Avainsana on hierarkia, joka ulottuu myös kuviin.

Jos lukijasta tuntuu, että lehdessä on luettavaa, hyviä juttuja ja tarinoita, niin muutoksetkin hyväksytään. (Pasi Katajamäki, Länsi-Suomen päätoimittaja)

– Kuvalle annetaan entistä enemmän painoarvoa. Mieluummin vähemmän mutta suurempia kuvia, sanoo Lieksan Lehden päätoimittaja Marja Mölsä.

Hän itse on tyytyväinen lehden uuteen ilmeeseen. Myös lukijoilta on tullut kiittävää palautetta.


Helmikuun alussa
uudistui Raumalla ilmestyvä Länsi-Suomi, jossa ulkoasun virkistyksen lisäksi tehtiin muutoksia myös lehden rakenteeseen. Aiempi jako paikallisiin, kotimaan ja ulkomaan uutisiin korvattiin uutiset-osastolla. Tarvittaessa lehden alkuun voidaan nyt siis laittaa myös valtakunnan tai ulkomaan uutinen.

– Muutos helpottaa lehden kokoamista, kertoo päätoimittaja Pasi Katajamäki.

Uusilla teemasivuilla on kevyttä ja ajatonta materiaalia, ja siellä tekijöillä on myös visuaalisesti vapaammat kädet.

Lehden ulkoasuun uutta ilmettä tuovat uudistetut värit ja negapalkit. Myös perinteinen nimiö muutettiin negatiiviksi.

Aiemmin käytössä olleista pystypalkeista luovuttiin, ja tilalle tuotiin ylähylly.

– Pystypalkit kavensivat taittoa ja tekivät lehdestä vanhanaikaisen näköisen. Nyt taitolle on enemmän tilaa, sanoo toimituspäällikkö Mikko Soini.

Lehden omin voimin suunnitellun ja toteutetun uudistuksen ainoa varsinainen kustannus tuli fonttihankinnasta, kun Yhdysvalloista ostettiin läpi lehden käytettävä Whitney-fontti.

Lukijoiden palaute uudistuksesta on ollut pääosin positiivista.

– Vastaanotto on ollut yllättävänkin hyvä. Jos lukijasta tuntuu, että lehdessä on luettavaa, hyviä juttuja ja tarinoita, niin muutoksetkin hyväksytään, Katajamäki toteaa.


Muita uudistajia

  • Joensuussa ilmestyvä keskustalainen Karjalan Maa uudistui 21. tammikuuta. Toimituksen omin voimin toteutetussa uudistuksessa haluttiin tehdä lehdestä visuaalisesti kevyempi ja värikkäämpi.
  • Sanoma Lehtimedian maakuntalehdet Etelä-Saimaa, Kouvolan Sanomat ja Kymen Sanomat uudistuivat 28. tammikuuta. Hannu Pulkkisen suunnittelema uudistus ulottui niin ulkoasuun, rakenteeseen kuin sisältöönkin. Myös toimitusten organisaatio ja työtavat ovat uudistuneet – Suomen Lehdistö palaa aiheeseen myöhemmin.
  • Turun Sanomat uudistui 9. helmikuuta. Uudistuksella yhtenäistettiin lehden ulkoasua ja parannettiin luettavuutta muun muassa suurentamalla ja harventamalla leipätekstin kirjaimia.
  • Uudenkaupungin Sanomat uudistui 9. helmikuuta. Uudistuksessa muun muassa selkeytettiin 120-vuotisjuhliaan viettävän lehden rakennetta.

Lisää aiheesta

Lehtiarkisto

Tilaa uutiskirje

Varmista, että pysyt kärryillä, ja tilaa Suomen Lehdistön uutiskirje. Viikoittaisessa kirjeessä kerromme media-alan uusista kokeiluista, hyvistä käytännöistä, ilmiöistä ja sen, missä nyt mennään.

Podcast