Tilaa Uutiskirje!

Tutkijat pyytävät toimituksilta tapauskertomuksia tietopyynnöistä

Ajankohtaiset

Jyväskylän yliopistossa on käynnistynyt tutkimushanke, jossa selvitetään julkisuuslain mukaisten tietopyyntöjen hyödyntämistä journalistisessa tiedonhankinnassa. Hankkeessa kartoitetaan toimitusten kokemuksia viranomaisyhteistyöstä sekä vuorovaikutuksen onnistumiseen tai epäonnistumiseen vaikuttaneista tekijöistä.

Tutkimuskoordinaattori Heikki Kuutti ja projektitutkija Aleksi Koski pyytävät toimituksilta ja yksittäisiltä toimittajilta vapaamuotoisia tapauskertomuksia kokemuksistaan. Tutkijat ovat kiinnostuneita muun muassa siitä, mitä ja keneltä pyydettiin, saiko toimitus pyytämänsä tiedot, kuinka viranomainen perusteli mahdollisia puutteita tietojen luovuttamisessa ja miten viranomaisen toiminta vaikutti jutun syntyyn.

”Tutkijat ovat kiinnostuneita muun muassa siitä, mitä ja keneltä pyydettiin ja saiko toimitus pyytämänsä tiedot.”

Toinen osa hanketta on aiempien oikeustulkintojen hyödyntäminen pyydettyjen aineistojen julkisuuden arvioinnissa.

Tutkimuksen lähtökohtana on, että julkisuusperiaatteen harmaiden alueiden ja käytäntöjen kartoittaminen parantaa journalistien toimintamahdollisuuksia ja aineistojen hankintaa. Lisäksi se auttaa tutkijoiden mukaan laajemmin viranomaistietoa koskevan julkisuuskulttuurin avautumista.

Lisätietoja hankkeesta ja tutkijoiden yhteystiedot löytyvät täältä.

> Tilaa Suomen Lehdistön uutiskirje.

Lisää aiheesta