Tilaa Uutiskirje!

Tunne ohjeet, journalisti!

Näkökulmat

Riitta Pihlajamäki, Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistyksen puheenjohtaja, Ylen televisiopäällikkö

Hyvät käyttöohjeet ovat selkeät ja johdonmukaiset. Ne etenevät loogisesti ja niiden omaksuminen onnistuu ilman suuria ponnistuksia. Hyvät ohjeet kuluvat käytössä ja niihin on tarpeen tullen helppo palata.

Vuodenvaihteessa voimaan astuneet uudistuneet Journalistin ohjeet ovat entistä painavammat ja selkeämmät. Ohjeita uusittaessa periaate oli alusta saakka tehdä journalistisesta prosessista suurelle yleisölle helpommin avautuva ja ymmärrettävämpi.

Erityisen merkittävä on tietojen hankkimiseen ja julkaisemiseen liittyvä uudistus.

Uudistus korostaa lähteen oikeutta lähdesuojaan ja journalistin velvollisuutta antaa lähdesuoja siten kuin on sovittu. Samalla uudet ohjeet edellyttävät kovien, nimettömiin lähteisiin perustuvien väitteiden käytön avaamista ja avoimempaa perustelua.

Ohjeissa on myös huomioitu Jokelan ja Kauhajoen uutisoinnin synnyttämä kritiikki. Nyt ohjeet korostavat hienotunteisuutta myös silloin kun onnettomuuksien ja rikoksen uhreista hankintaan tietoja, ei pelkästään niistä uutisoitaessa.

Jokaisen itsesääntelyyn sitoutuneen mediatalon ja toimituksen on huolehdittava siitä, että alan keskeinen ohjeistus ja säädökset ovat tuttuja.

 

Ohjeilla ei ole kuitenkaan mitään merkitystä, jos niitä ei lueta eikä niitä oteta käyttöön arkipäivän toimitustyössä. Vastuu perehdyttämisestä kuuluu mediataloille ja alan toimijoille. Väitän, että koulutus on puutteellista.

Uusien välineiden ja uusien toimittajasukupolvien myötä oman ammattikuntamme toimintatavat ovat joutuneet aivan uudenlaisten haasteiden eteen. Kuinka varmistamme sen, että nuoremmat kollegat, niin sanotut nettinatiivit saavat ja myös sisäistävät samat ohjeet, joilla alan veteraanit toimivat? Kuinka yhä kovempien tulostavoitteiden parissa painiva media sitoutuu alan sisäiseen itsesääntelyyn, jos mehukas juttu jää julkaisematta?

Vastaukseksi tuskin riittää se, että ohjeet ovat saatavilla JSN:n nettisivuilla. Jokaisen itsesääntelyyn sitoutuneen mediatalon ja toimituksen on huolehdittava siitä, että alan keskeinen ohjeistus ja säädökset ovat tuttuja.

 

Riippumattoman journalismin keskeinen edellytys on mahdollisimman suuri avoimuus ja läpinäkyvyys. Sen edellytyksiin kuuluu myös uskallus kyseenalaistaa niin sanottuja totuuksia ja jatkuva valmius punnita saatua informaatiota. Journalistien on uskallettava altistaa itsensä saman läpivalaisun kohteeksi kuin muutkin yhteiskunnalliset toimijat.

Journalistin ohjeiden on elettävä ajassa, ja uudistuneet ohjeet ovat siitä selkeä näyttö.

Olennainen virhe on uusien ohjeiden mukaan korjattava tiedotusvälineen nettisivuilla heti.

Ohjeiden tehtävä ei ole kahlita, rajoittaa tai asettaa esteitä perustehtävällemme. Yleisöllä on oikeus tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Mutta yleisöllä on myös oikeus entistä tarkemmin tietää, miten journalismia tehdään: avoimesti, läpinäkyvästi ja kriittisesti.

Paras tapa toimittajana selvitä arjen työssä on Journalistin ohjeiden tukema vahva eettinen selkäranka, kova ammattitaito ja loputon uteliaisuus uusien asioiden ääressä.

Lisää aiheesta

Lehtiarkisto

Tilaa uutiskirje

Varmista, että pysyt kärryillä, ja tilaa Suomen Lehdistön uutiskirje. Viikoittaisessa kirjeessä kerromme media-alan uusista kokeiluista, hyvistä käytännöistä, ilmiöistä ja sen, missä nyt mennään.

Podcast