Tilaa Uutiskirje!

Viesti lukijoilta: Keskisuomalaisen printtilehden brändi on vahva mutta verkkolehden heikko

Keskisuomalaisen verkkolehti on opinnäytetyötä varten haastateltujen kuluttajien mielestä sekava ja vähemmän luotettava kuin paperinen lehti. Nuoret arvostavat printtiä.

Keskisuomalaisen printtilehti vahvistaa opinnäytetyön mukaan alueen yhteisöllisyyttä. Yhdeksi lukijasuhdetta ylläpitäväksi tapahtumaksi Keskisuomalaisessa on koettu toimitalon pihassa jo toistakymmentä kertaa järjestetty kirpputoritapahtuma, johon kestotilaajat voivat varata myyntipaikkoja. Kuva: Marko Kauko.
Ajankohtaiset

Lukijat kokevat sanomalehti Keskisuomalaisen printtilehden erittäin vahvana brändinä, mutta verkkolehden mielikuva taas on kuluttajien silmissä vielä heikko.

Tämä käy ilmi Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketalouden tutkinto-ohjelmaan tekeillä olevasta  opinnäytetyöstä. Tutkimuksen teemahaastatteluihin osallistui 32 kuluttajaa, joista osa lukee paperilehteä, osa verkkolehteä, osa molempia ja jotkut eivät aktiivisesti kumpaakaan.

Ensisijaisena sisältönä Keskisuomalaisen printtilehdessä haastatellut pitävät paikallisia uutisia sekä muuta uutissisältöä. Paikallisen uutisoinnin hyvä laatu on opinnäytetyön mukaan Keskisuomalaiselle etu, jolla se erottuu kilpailijoista. Haastatteluissa tuli usein esiin myös, että vaikka valtakunnan uutiset olisi saatu jo aikaisemmin jostain muusta lähteestä, suurin osa haastatelluista haluaa uutisiin vielä Keskisuomalaisen näkökulman.

”Nuorille fyysisen sanomalehden säilyminen oli todella tärkeää ja toi turvallisuuden tunnetta digitalisoituneessa ympäristössä.”

Haastatellut arvostavat printtilehdessä muun muassa luotettavuutta, laadukkuutta, ammattitaitoa sekä kykyä luoda yhteisöllisyyttä.

Sen sijaan verkkolehden luotettavuus on paperilehteä huomattavasti huonompi. Sitä heikentävät etenkin hankalakäyttöisyys ja ulkoasun sekavuus sekä joidenkin mielestä julkaisemisen nopea tahti ja juttujen muokkaaminen.

Yllättävänä seikkana opinnäytetyössä selvisi, että etenkin nuoret pitävät printtilehden olemassaoloa tärkeänä myös tulevaisuudessa.

”Nuorille fyysisen sanomalehden säilyminen oli todella tärkeää ja toi turvallisuuden tunnetta digitalisoituneessa ympäristössä. Voidaan siis päätellä, että nuorille sanomalehti on selvästi lisäarvoa tuova, jopa ylellisyystuote”, tutkimuksen tekijät kirjoittavat.

Keskisuomalaisen varapäätoimittajan Inkeri Pasasen mielestä on hienoa huomata, että lehden sisällöt kiinnostavat nuoria

– Nyt printin vahva brändi pitää vain kyetä siirtämään myös verkkoon, Pasanen sanoo.

”Printin vahva brändi pitää kyetä siirtämään myös verkkoon.”

Inkeri Pasasen mukaan opinnäytetyön tulokset antavat eväitä verkkosivujen kehittämiseen. Lisäksi ne tukevat Keskisuomalaisen päätöstä laittaa jatkossa kaikki printissä julkaistavat jutut tilaajien saataville myös verkossa. Nyt printin pääjuttuja ei ole julkaistu verkossa lainkaan.

Keskisuomalaisen verkkolehdessäkin tärkeintä sisältöä ovat haastateltujen mielestä paikalliset uutiset, joiden nopeassa uutisoinnissa verkkolehden koetaan onnistuvan. Valtakunnallisia uutisia suurin osa haastatelluista ei sen sijaan Keskisuomalaisen verkkolehdestä seuraa, sillä he sanovat niiden löytyvän paremmin muualta.

Printtilehdessä olevat mainokset koetaan haastattelujen mukaan ehdottomasti miellyttävimmiksi kuin mainokset muissa kanavissa.

Keskisuomalaisen printti- ja verkkolehteä pidetään kalliina. Printtilehdestä haastateltavat kokevat kuitenkin saavansa paljon hintaan nähden. Sen sijaan verkkolehdestä he löytävät hyvin vähän heitä kiinnostavaa sisältöä.

Mediabrändin arvon muodostuminen -opinnäytetyön ovat tehneet Helmi Lipponen ja Henna Mäkiaho.

Tilaa Suomen Lehdistön uutiskirje. Tilaa Suomen Lehdistö.

Lisää aiheesta

Uusin lehti

Tilaa uutiskirje

Varmista, että pysyt kärryillä, ja tilaa Suomen Lehdistön uutiskirje. Viikoittaisessa kirjeessä kerromme media-alan uusista kokeiluista, hyvistä käytännöistä, ilmiöistä ja sen, missä nyt mennään.

Podcast