Tilaa Uutiskirje!

Mediamarkkinasta Ylen rooliin

Näkökulmat

Kirjoittaja on Suomen Lehdistön päätoimittaja.

Kotimaisen median tilasta ja tulevaisuudesta käydään tämän talven aikana perusteellista keskustelua kahden työryhmän kautta.

Professori Anssi Vanjoen johtama ryhmä luovutti viime viikolla selvityksensä mediamarkkinan tilanteesta liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille. Eduskuntaryhmän puheenjohtajan Arto Satosen johtama parlamentaarinen ryhmä tekee esityksen Yleisradion tehtävästä ja rahoituksesta ensi kesään mennessä.

Oli viisasta piirtää ensin suomalaisen mediakentän kokonaisuus ja vasta sen jälkeen pohtia Ylen roolia siinä. Yleisradio toimii väistämättä osana mediamarkkinaa ja vaikuttaa siihen. Vanjoen työryhmän mukaan Ylen asema on vääristynyt, kun se toiminnallaan ”vaikeuttaa huomattavasti kaupallisen median toimintaa.”

Vanjoen ryhmän raportti kuvaa hyvin muuttunutta kilpailutilannetta. Yksityisten mediayhtiöiden elinmahdollisuuksiin vaikuttaa ennen kaikkea digitalisoituminen ja kansainvälisten kilpailijoiden tulo ottamaan osansa suomalaisten ajankäytöstä ja mainosrahasta. Ylen lisäksi valtionyhtiö Postin ratkaisuilla on suuri vaikutus lehtien liiketoimintaan.

”Verotuksessa tarvitaan rohkeita päätöksiä sekä kotimaassa että EU:ssa.”

Työryhmä esittää Ylelle perustellusti toiminnan tehostamista ja ostotuotannon lisäämistä. Sille kaavailtu rooli sisältöjen ja alustojen luovuttajana herättää monia kysymyksiä. Kärsiikö moniarvoisuus? Valuuko hyöty ulkomaisille toimijoille? Lisääntyykö yksityisten medioiden Yle-riippuvuus?

Sanomalehtien kannalta tehokkain yhteiskunnan tuki on mahdollisimman alhainen arvonlisävero sekä painetulle lehdelle että digitilaukselle. Verotuksessa tarvitaan rohkeita päätöksiä sekä kotimaassa että EU:ssa.

Toinen tärkeä tekijä on koko maan kattavan, vähintään viisipäiväisen jakelupalvelun säilyminen postilaissa, kuten EU-direktiivi edellyttää. Päivälehden tilaaja tarvitsee päivittäisen jakelun, eikä sitä korvata internetillä.

Yleisradion tehtävä ja rahoitustaso on mietittävä kansalaisten kannalta. Veroina kerättävä pakollinen mediamaksu on käytettävä niin, että se tuottaa kuluttajille lisäarvoa eikä niin että mediatarjonnan kokonaisuus kapenee. Tavoittavuuden sijaan Ylen sopisi tavoitella erottuvuutta.

Lisää aiheesta

Uusin lehti

Tilaa uutiskirje

Varmista, että pysyt kärryillä, ja tilaa Suomen Lehdistön uutiskirje. Viikoittaisessa kirjeessä kerromme media-alan uusista kokeiluista, hyvistä käytännöistä, ilmiöistä ja sen, missä nyt mennään.

Podcast