Tilaa Uutiskirje!

Lehti vain kaupunkeihin?

Näkökulmat

Kirjoittaja on Suomen Lehdistön päätoimittaja.

Postilain uudistus etenee toiseen ja ratkaisevaan vaiheeseensa alkavana syksynä. Eduskunta säätää postilaissa siitä, millaiset postipalvelut kansalaisille taataan.

Suomen postilaki ja EU:n postidirektiivi määräävät, että postia on kerättävä ja jaettava viitenä päivänä viikossa. Tästä ikeestä Posti haluaa nyt eroon. Lehtien ja kirjeiden jakelu nähdään Postin johdossa laskevaksi bisnekseksi, vaikka se on yhtiön kannattavin liiketoiminta-alue.

Jakelumäärät laskevat mutta vähemmän kuin usein esitetään. Kaikkien Suomessa jaettavien sanomalehtien kappalemäärä on pienentynyt vuodesta 2012 lähtien noin kuusi prosenttia vuodessa. Se on selvästi vähemmän kuin kirjejakelun pudotus ja vain murto-osa Postin viime vuonna kärsimästä sanomalehtivolyymin 27 prosentin pudotuksesta. Posti on menettänyt markkinaosuuttaan, kun se on irtisanonut sopimuksiaan ja korottanut hintojaan.

Jaettava vähenee sitä nopeammin, mitä enemmän jakelupalveluja heikennetään.

Jaettava vähenee sitä nopeammin, mitä enemmän jakelupalveluja heikennetään.

Posti on käytännössä siirtynyt nelipäiväiseen jakeluun, kun se pyrkii hyppäämään tiistain yli yleispalvelukirjeiden jakelussa. Sanomalehtiä se jakaa teoriassa tiistainakin, mutta eri asia on, pystyykö kukaan maksamaan jopa kolminkertaistuvaa hintaa. Kaupunkilehtiä ja sanomalehtien peittojakeluja Posti suostuu jakamaan vain torstaina ja perjantaina.

Päiväjakelun päättymistä on venytetty klo 18:aan ja pidemmällekin Postin havittelemien muiden palveluiden vuoksi. Sanomalehdelle tämä aikataulu on kestämätön. Takaraja on palautettava klo 16:een.

Sanomalehtien Liitto ehdottaa, että viisipäiväinen jakelu turvataan kehittämällä jakelua. Se tarkoittaa erilaisten jakelujen yhdistämisiä ja uusia liiketoimintamalleja.

Taajamissa voidaan yhdistää päiväjakelu varhaisjakeluun ja maaseudulla jakelu muihin kuljetuksiin ja palveluihin. Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelema liikennekaarihanke avaa tähän uusia mahdollisuuksia haja-asutusalueiden yrittäjille.

Kun Posti jo nykylailla jättää jakelupäiviä väliin tai jakaa postin iltamyöhään, voi vain kuvitella mitä tapahtuisi kolmen päivän jakeluvelvoitteella ja kirjeiden huomattavasti hidastetulla aikataululla. Posti kulkisi ehkä kerran tai kaksi viikossa. Samalla lopetettaisiin valtion päätöksellä päivälehtien ilmestyminen haja-asutusalueilla.

Lisää aiheesta