Tilaa Uutiskirje!

Kiuruvesi-lehti, Koillissanomat ja Kuopion Kaupunkilehti voittivat sarjansa – katso täältä, miten lehdet pärjäsivät

Sanomalehtien Liiton Paikallislehti- ja Kaupunkilehtikilpailun palkinnot jaettiin torstai-iltana Hyvinkäällä Suurilla Lehtipäivillä.

Kauttaaltaan laadukkaaksi arvioitu Kiuruvesi-lehti juhli sarjansa voittoa Paikallislehtikilpailussa. Kuvassa toimittaja Tiina Kilvensalmi, markkinointivastaava Anu Laitinen, toimittaja Aku Laatikainen, konttorivastaava Pirjo Palo ja edessä päätoimittaja Jaana Selander. Kuva: Riitta Airaksinen
Ajankohtaiset

 

Paikallislehtikilpailu 2019

 

1-päiväiset

1. Kiuruvesi-lehti

Kiuruvesi-lehti on kauttaaltaan laadukas. Suurimmaksi ansioksi raati nostaa lehden vahvan vuoro-vaikutuksen lukijoidensa kanssa. Myös laadukkaat koulutusteemasivut keräävät kiitosta. Lehti tun-tee kohderyhmänsä eikä pelkää tarttua yllättäviinkään aiheisiin.

2. Perhonjokilaakso

Perhonjokilaakso teki raatiin vaikutuksen erityisesti monipuolisella vuorovaikutuksellaan. Raati arvostaa lehden miellyttävää, modernia ja ilmavaa ulkoasua, joka helpottaa lukemista. Ytimekäs otsikointi sekä runsas verbien käyttö otsikoissa on poikkeuksellisen toimivaa.

3. Haapavesi-lehti

Haapavesi-lehti on vahvasti alueessa kiinni ja osallistuu sen kehittämiseen. Rytmikäs ja ryhdikäs lehti tarttuu kiinnostaviin aiheisiin, välttää niiden itsestäänselvyydet ja ulottaa juttuaiheiden moni-puolisuuden teemasivuille saakka.

Verkkosarja 1, voittaja: Lempäälän-Vesilahden Sanomat

Lempäälän-Vesilahden Sanomat pyrkii aktiivisesti lisäämään ihmisten välistä ymmärrystä nostamal-la jutuissaan ennakkoluulottomasti esiin ihmisiä monilta eri elämänpoluilta. Lehti pureutuu moni-puolisiin aiheisiinsa syvällisesti ja ottaa myös lukijansa ansiokkaasti mukaan niiden käsittelyyn.

Verkkosarja 1, kunniamaininta: Inarilainen

Inarilaisessa on pohjoista, omintakeista luonnetta ja iloinen, tekemisen meininki. Toimitus ottaa kantaa, lehti osallistaa kyläläisiä ja tulevaisuuden usko, palo loistaa lehdessäkin. Kuvista välittyy tarina, tapahtumista kerrotaan myös etukäteen ja Inarilainen antaa äänen monille, vähemmistöjä unohtamatta.

 

2+-päiväiset

1. Koillissanomat

Koillissanomat tekee vaikutuksen poikkeuksellisen vahvalla vuorovaikutuksella lukijoidensa kanssa. Lehti on kautta linjan lämminhenkinen ja kutsuva, mutta vahvasti aikaansa seuraava. Raikkaan mo-derni ulkoasu, laadukkaat kuvat ja aidosti kiinnostavat, kiperätkin aiheet vakuuttivat raadin. Leh-dessä käsitellään ansiokkaasti vaikeita ja valtakunnallisia aiheita paikallisesta näkökulmasta.

2. Auranmaan Viikkolehti

Auranmaan Viikkolehti vakuutti raadin ennen kaikkea laadukkaalla sisällöllään ja hyvin toteutetuilla journalistisilla ratkaisuilla. Erityisen vaikutuksen raatiin teki osallistava nuorten palsta (SMASH). Sellaisia kaivataan paikallislehdiltä, jotta nuoret tietäisivät vielä vuosikymmenten päästäkin, mikä on paikallislehti.

3. Kalajokilaakso

Kalajokilaakso on vahvasti vuorovaikutuksessa lukijoiden kanssa. Raati pitää lehden persoonallises-ta otteesta, joka näkyy esimerkiksi osastojakojen otsikoinnissa. Lehden etusivu on paitsi houkutte-leva, myös informatiivinen. Etusivu luo odotuksia, jotka täyttyvät lehteä lukiessa.

Kunniamaininta: Valkeakosken Sanomat

Raati haluaa antaa kunniamaininnan Valkeakosken Sanomille. Valinta perustuu lehden monipuoli-seen sisältöön ja nykykulttuuria ennakkoluulottomasti käsitteleviin aiheisiin. Lehden aihepiirit hou-kuttelevat kaikenikäistä lukijakuntaa, ja jutut on kirjoitettu taidokkaasti lukijoita kiinnostavalla tyylil-lä ja paikkakunnan omasta näkökulmasta.

Verkkosarja 2, voittaja: Koillissanomat

Koillissanomat tarjoaa lukuelämyksiä, joissa tuntuu paikallinen elämänmeno ja välittyy toimituksen tahto tehdä yhteiskunnallisesti tärkeää journalismia. Koillissanomien sykähdyttävät valokuvat ja videot jäävät mieleen ja saavat palamaan verkkolehden sivuille aina uudelleen!

Verkkosarja 2, kunniamaininta: Östnyland

Östnyland ihastuttaa monipuolisella tarjonnallaan ja paikallisuudellaan. Perusosastojaon lisäksi nostetaan esiin esimerkiksi blogit, tarjonta nuorille ja torikamera. Mikä parasta, Östnylandista lukija löytää artikkelit myös paikkakuntien mukaan jaoteltuna. Paikallislehden käytännöllistä paikallisuut-ta parhaimmillaan!

Paikallislehtikilpailun painettuja lehtiä ja verkkolehtiä arvioineessa raadissa oli 15 journalismin opiskelijaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta. Raadin työtä ohjasivat journalismin lehtorit Sari T. Tiiro ja Reetta Nousiainen Haaga-Heliasta.

 

Kaupunkilehtikilpailu 2019

 

Vuoden kaupunkilehti

1. Kuopion Kaupunkilehti

Lukijalupauksensa vuodesta toiseen lunastava, arjessa kiinni oleva lehti, joka antaa kaupunkilaisille äänen. Lehden journalistinen taso ja kunnianhimo on korkea. Ei mennä siitä, missä aita on matalin. Uskalletaan tarttua vaikeampiinkin aiheisiin kantaaottavasti. Henkilöhaastattelut ovat laadukkaita ja syväluotaavia. Lehti herättää tunteita ja tempaa lukijat mukaansa.

2. Uusi Rovaniemi

Lehdellä on vahva, lukijoita osallistava ote. Aktiivinen mielipideaukeama kertoo, että lehti on lähellä lukijoitaan ja tärkeä paikallinen keskustelufoorumi. Tyylikkäästi ja selkeästi toteutettu, perinteiseen sisältöön ja ulkoasuun luottava kaupunkilehti.  Juttuaiheita löytyy laidasta laitaan, jolloin lukemista riittää jokaiselle. Lehti onnistuu asiassa, joka monessa muussa lehdessä on unohdettu: kirjoittajien ja juttusarjojen taustat esitellään, mikä lisää luottamusta.

3. Epari

Edustaa vahvaa paikallista tekemistä ja esittelee hyviä paikallisia puheenaiheita. Taitto on kilpasar-jan avarin ja pirtein. Vaihteleva typografia erottaa lehden kilpailijoistaan ja luo uniikin mielikuvan. Vinjetit kertovat lukijalle selkeästi, minkälaisesta jutusta on kyse. Lehdessä on monipuolinen ja ak-tiivinen mielipidesivu, joka kertoo lehden merkityksestä kaupunkilaisille. Jutut ovat monipuolisia ja suunnattu eri kohderyhmille, paikallisuus edellä.

Kaupunkilehtikilpailun raatiin kuului tänä vuonna yhdeksän Turun ammattikorkeakoulun journalismin opiskelijaa ohjaajanaan päätoimittaja Timo Närä sekä päätoimittaja Ville Hakala ja yrittäjä, toimittaja Jarkko Ambrusin.

 

Vuoden kaupunkilehtijuttu

Sarja 1 (tekstin, kuvan ja taiton kokonaisuus)

1. Lauttasaari-lehti: Aarresaari – 30 pientä salaisuutta, teksti ja kuvat Katja Pesonen

Karttagrafiikan, kuvan ja lyhyiden tekstien yhdistelmä on kiinnostava ja monikäyttöinen koko au-keaman juttuformaatti, jota Lauttasaari-lehti varioi usein. Toimitus tietää, miten sisältöä tehdään ulkoasulla. Tässä työssä karttaan on sijoitettu 30 paikallista kohdetta, jotka esitellään lyhyesti ku-vien kera. Tällainen tavallisesta leipätekstistä poikkeava juttutyyppi pysäyttää lukijan. Visuaalisen toteutuksen ansiosta on heti selvää, mistä on kyse. Tämä on pakko saada lukea. Jo yksistään tyyli-käs karttagrafiikka on vau-elämys. Lauttasaari-lehti onnistuu vaikeassa tehtävässä: se on yllättävä, hauska ja rento.

Ulkoasussa on kontrastia, esimerkiksi suurta ja pientä kuvaa/grafiikkaa. Lehti käyttää taitavasti tehokeinona suurta otsikkoa, tässäkin nähtyä suurempaa. Värit ovat raikkaat ja tyylikäs typografia taipuu moneen. Taitto on ryhdikästä ja siinä uskalletaan uskoa perusratkaisuihin eikä sorruta tar-peettomiin kikkailuihin, jotka saisivat aikaan levottomuutta ja hälyä. Yksityiskohdat ovat viimeistel-tyjä. Erityiskiitos omaperäisyydestä ja rohkeudesta.

2. Uusi Rovaniemi: Hymyilevä ilmastotutkija, teksti Veera Vasara, kuvat Jussi Leinonen

Todella hienoa kuvankäyttöä kannessa, jossa tiukka rajaus, ihminen ja tunne. Uudella Rovaniemellä linjakas taitto näyttää noudattavan suunniteltua taittomallia. Selvästi ulkoasun taustalla olevat pe-rustyöt on tehty kunnolla ja ulkoasun tyylien valikoima on runsas. Tunnistettavissa on lehtiyhteis-työn vaikutus, mutta silti lehdellä on oma identiteetti. Ilme on moderni, typografia tyylikäs. Musta-harmaa-punainen väritys ei räisky, vaan on raikas. Lukijan katseen vangitsevia elementtejä on riit-tävästi, ja ne on sijoitettu siten, että leipäteksti saa juosta rauhassa suurena massana. Se tuo tasa-painoa taittoon. On hyvä ratkaisu koota fakta viimeiselle palstalle täyskorkeuteen. Sekin rauhoittaa sivua.

3. Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset: Kultakerhon kinkerit, teksti Tuulia Viitanen

Komea aukeama! Uutisessa HPK:n mitalijuhlista on perusteltua käyttää tavallisesta poikkeavaa, kuviin ja pitkiin kuvateksteihin perustuvaa juttumallia. Tällaisessa uutisessa lukija haluaa nähdä mahdollisimman paljon. Kuvakombo on koottu linjakkaasti. Alarivin keltainen alleviivaus toimii täs-sä poikkeuksellisessa uutishehkutuksessa hyvin. Yleisesti ottaen lehdellä on moderni typografia ja käytössään monipuoliset ulkoasun elementit.

Tuomarina toimi Turun Sanomien ulkoasupäällikkö Anne Laitinen. Hän nostaa monen kilpailuun osallistuneen juttukokonaisuuden ansioksi hyvät kuvat, joissa välittyy tunne.

 

Vuoden kaupunkilehtijuttu

Sarja 2 (pelkkä teksti)

1. Ismo Vornanen, Kuopion kaupunkilehti: Olisiko tässä Kuopion fantasiahallitus

Juttu paikallistaa valtakunnallisen aiheen nokkelasti. Artikkeliin on lastattu värikkäitä mielikuvia ja lennokkaita kuvaelmia nykypäivän poliitikoista. Paikallisesti tutut vaikuttajat on esitelty hyvällä maulla henkilön vahvuuksia esiin nostaen.

Vaikka politiikka ei kiinnostaisi lukijaa, juttu haastaa ja havainnollistaa huumorin keinoin monesti niin tylsää valintaprosessia. Artikkeli on mielenkiintoinen myös ulkopaikkakuntalaisen silmissä, sillä se saa pohtimaan oman asuinalueensa vaikuttajista kasattua hallitusta.

Juttu on oivallinen esimerkki hyvästä kaupunkilehtijutusta, joka tempaa mukaansa ja lunastaa lukuisia kahvipöytäkeskusteluja.

2. Veera Vasara, Uusi Rovaniemi: Vanhukset harhailivat pakkasessa

Journalistisesti hyvin toimitettu artikkeli, joka paneutuu ajankohtaiseen ja merkittävään aiheeseen ulkopuolisen auttajan kautta. Juttu käsittelee vakavaa aihetta tunteita herättävällä otteella. Hieno tarinankerronta värittää uutista. Juttu laittaa pohtimaan vanhustenhoidon nykytilaa myös muiden kuin asianomaisten kannalta. Huoli on yhteinen.

3. Leena Talvensaari, Uusi Rovaniemi: Retki peruuntui, kun kyyti ei tullut

Palvelu ei toimi ja sillä on seurauksensa. Toimittaja käsittelee alueellista ongelmaa monipuolisesti, eikä lähde mässäilemään negaatioilla. Jutussa on huomioitu eri osapuolet. Juttu lunastaa paikkansa yhteisöllisen tiedon välittäjänä. Hyvin kirjoitettu ja asiallinen, paikallinen paketti.

Kaupunkilehtijuttukilpailun 2. sarjan tuomaroi Tapojärvi Oy:n tiedottaja, Lounais-Lappi -lehden entinen päätoimittaja Tiina Nousiainen.

 

Lukijan valinta

 

Komiat

Lukijan valinnan teki tänä vuonna Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Elina Grundström. Grundström perustelee valintaansa ja kertoo urakastaan seuraavasti:

”Luku-urakka oli mukava, koska lehdet olivat ihmisläheisiä tavalla, jota valtakunnalliset lehdet eivät usein tavoita. Päiväkotiryhmät askartelivat. Nuorisovaltuustot kokoontuivat. Ikäihmisille rakennettiin lumiukkoja. Ilahduttavaa oli myös huomata, että Julkisen sanan neuvoston jäsenyydestä kertova vastuullisen journalismin merkki oli otettu laajasti käyttöön.

Sanomalehtien talousahdinko on kuitenkin johtanut tilanteeseen, jossa kaupunki- ja paikallislehtien rooli tutkivan ja kriittisen journalismin julkaisijana korostuu. Moni pieni lehti huomaa olevansa ainoa journalistisin periaattein toimiva media, joka seuraa oman ilmestymisalueensa kuntapäättäjien ja talousvaikuttajien toimintaa.

Halusinkin antaa palkinnon lehdelle, joka ylläpitää paikallista demokratiaa kirjoittamalla kriittistä ja tutkivaa journalismia paikallisesta päätöksenteosta.

Parhaiten tämä toteutui Härmänmaalla ilmestyvässä Komiat-lehdessä.

Komiat käsittelee kiinnostavasti ja rohkeasti paikallisia ilmiöitä, kuten niin sanottua Häxittiä. Siinä on kyse ajatuksesta, että härmäläiset irrottautuisivat kuntaliitoksesta Kauhavan kanssa. Lehdessä on aitoa tutkivaa journalismia niin kaupungin investoineista kuin luottamuselinten toiminnasta. Samalla siinä on paikallislehdille ominaista ihmisläheisyyttä. Seutukunnan kulttuuritapahtumista, yrittäjistä ja harrastuksista kerrotaan raikkaasti ja henkilölähtöisesti.

Komiat on raikas ja rohkea lehti, Se on onnistunut yhdistelmä. kovaa tutkivaa journalismia että ihmisläheisiä tarinoita.”

Lisää aiheesta

Lehtiarkisto

Tilaa uutiskirje

Varmista, että pysyt kärryillä, ja tilaa Suomen Lehdistön uutiskirje. Viikoittaisessa kirjeessä kerromme media-alan uusista kokeiluista, hyvistä käytännöistä, ilmiöistä ja sen, missä nyt mennään.

Podcast