Tilaa Uutiskirje!

EU suitsii vihapuhetta somessa

Verkkojätit saavat poistettua suurimman osan laittomasta vihapuheesta vuorokauden aikana ilmoituksesta.

Viharikostutkija Jenita Rauta pitää EU-hanketta sekä mielenkiintoisena että ongelmallisena. Rauta tutkii viharikoksia Poliisiammattikorkeakoulussa käymällä vuosittain läpi tuhansia rikosilmoituksia. Kesälomallaan Rauta vieraili Helsingissä koiransa kanssa. Kuva: Vesa Laitinen.
Ajankohtaiset

Vihapuhe leviää verkossa erityisesti sosiaalisen median kautta, joten EU:ssa laitonta vihapuhetta on yritetty rajoittaa tekemällä yhteistyötä verkkojättien kanssa. Tulokset ovat parantuneet kahden vuoden aikana.

Viimeisimmän, tammikuussa tehdyn arvion mukaan it-yritykset olivat poistaneet 70 prosenttia heille ilmoitetusta laittomasta vihapuheesta. Suurin osa laittomasta vihapuheesta oli poistettu vuorokauden sisällä ilmoituksesta.

Code of Conduct on illegal online hate speech -hankkeessa ovat mukana Facebook, Microsoft, Twitter, Youtube, Instagram, Google+ ja Snapchat.

”Ongelmana on se, että lainsäädäntö ja viharikoksen käsite ovat eri maissa erilaisia.”

Poliisiammattikorkeakoulun viharikostutkija Jenita Rauta pitää EU-hanketta sekä mielenkiintoisena että pulmallisena.

– Käytännesäännöillä pyritään tunnistamaan laitonta vihapuhetta internetissä, mutta ongelmana on se, että lainsäädäntö ja viharikoksen käsite ovat eri maissa erilaisia, Rauta sanoo.

Poliisiammattikorkeakoulu osallistuu hankkeeseen loppuvuodesta 2018. Viime vuonna siihen osallistui Suomesta Punainen Risti.

Code of Conduct -hankkeessa toimittajat nousevat esiin yhtenä vihapuheen kohderyhmänä. Selvityksen mukaan 75 prosenttia sosiaalisen median keskusteluihin osallistuneista tai keskusteluja seuranneista ihmisistä oli joko kohdannut vihapuhetta tai nähnyt sen kohdistuvan toimittajiin tai muihin sosiaalisessa mediassa aktiivisesti esiintyviin henkilöihin.

Toimittajiin kohdistuvaan vihapuheeseen on syytä suhtautua tiukasti. Näin sanoo Helsingin poliisin vihapuhetutkintaryhmän tutkinnanjohtaja Jouni Niskanen.

– Toimittajat toimivat työssään sananvapauden ydinalueella, ja vihapuhe voi pahimmillaan johtaa siihen, että toimittaja luopuu tiettyjen juttujen uutisoinnista.

”Vihapuhe voi pahimmillaan johtaa siihen, että toimittaja luopuu tiettyjen juttujen uutisoinnista.”

Poliisihallituksen perustama ja Helsingin poliisilaitokselle sijoitettu valtakunnallinen vihapuheryhmä on toiminut vuoden 2017 maaliskuusta lähtien. Sen tehtävänä on puuttua internetissä esiintyvään rangaistavaan vihapuheeseen ja tehostaa poliisin puuttumista viharikoksiin.

EU-hankkeeseen liittyen Niskanen kertoo, ettei kaikkialla Euroopassa ole tyydytty verkkojättien itsesensuuriin. Erityisesti Saksassa suhtaudutaan vihapuheeseen tiukasti, mihin voivat olla syynä historialliset syyt.

Suomen Berliinin-suurlähetystöltä saamiensa tietojen perusteella Niskanen kertoo, että Saksassa hyväksyttiin viime vuonna laki vihapuheen poistamiseksi sosiaalisesta mediasta. Lain rikkomisesta seuraa sanktioita.

– Laki velvoittaa suuria sosiaalisen median palveluntarjoajia poistamaan käyttäjien ilmiantamat ilmeisen lainvastaiset sisällöt 24 tunnin sisällä niiden raportoinnista. Valitusten käsittelyvelvollisuuden järjestelmällisesti laiminlyövää yritystä uhkaa jopa 50 miljoonan euron sakko ja käsittelystä vastuussa olevaa työntekijää viiden miljoonan euron sakko, Niskanen sanoo.

Voi olla, että myös EU sakottaa jatkossa äärimmäisestä vihapuheesta. BBC uutisoi viime viikolla, että komissio suunnittelee rankaisevansa sosiaalisen median sivustoja, jos ne eivät saa poistettua terroristista sisältöä tunnin aikana.

Tilaa Suomen Lehdistön uutiskirje. Tilaa Suomen Lehdistö.

Lisää aiheesta