Tilaa Uutiskirje!

Dagens Nyheter moninkertaisti ilmastouutisointinsa määrän – urheilutoimituskin kirjoittaa vaikutuksista talvilajeihin

Ruotsin suurin päivälehti aikoo lisätä fossiilisten polttoaineiden teollisuuden seurantaa ja tutkivaa ilmastojournalismia.

Maria Guntherin mukaan on virhe antaa ilmastojorunalismissa tilaa skeptikoille. “Heidän argumenttinsa voivat kuulostaa erittäin vakuuttavilta, jos lukijalla ei ole syvällistä ilmastotieteen tuntemusta”, hän sanoo. Dagens Nyheter seuraa Klimatet jut nu -sivullaan erilaisia ilmaston tilasta kertovia indikaattoreita. Kuva: Fredrik Funck / DN, kuvankäsittely: Janne Hulkkonen
Ajankohtaiset

Ruotsalainen Dagens Nyheter on satsannut viime vuosina näkyvästi ilmastojournalismiin. Viidessä vuodessa se on moninkertaistanut ilmastouutisointinsa määrän sekä ottanut ilmastokysymykset kiinteäksi osaksi tiedetoimitustaan.

Dagens Nyheterillä on erillinen ilmastojournalismin esihenkilö, minkä lisäksi kahdeksanhenkisessä tiede- ja ilmastotoimituksessa on kaksi ilmastotoimittajaa. Myös muut tiedetoimituksen toimittajat seuraavat ilmastokysymyksiä. 

– Tässä on tapahtunut täydellinen muutos sen suhteen, kuinka kiinnostunut muu toimitus on ilmastokysymyksistä. Aiemmin me saimme näille aiheille pieniä juttutiloja, mutta nyt ne pääsevät etusivulle, sanoo Dagens Nyheterin tiede- ja ilmastotoimituksen esihenkilö Maria Gunther.

Muutos näkyy myös siinä, miten ilmastoa käsitellään nykyään kaikilla osastoilla.

– Nykyään urheilutoimituskin kirjoittaa ilmastosta. Pari viikkoa sitten he tekivät jutun siitä, kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa talvilajeihin, Gunther kertoo.

Huomio kiinnittyy ilmastoon muuallakin maailman toimituksissa. Tammikuussa julkaistussa Reuters-instituutin laajassa kyselyssä mediajohtajille lähes kolmannes kertoi palkanneensa lisää väkeä raportoimaan ilmastosta.

”Metsäteollisuus kiinnostaa lukijoita niin Ruotsissa kuin Suomessa.”

Ilmastoa seuraavien toimittajien määrän kasvaminen on mahdollistanut Dagens Nyheterissä sen, että aihetta voidaan käsitellä useammasta eri näkökulmasta. Gunther korostaa, että lukijoille täytyy antaa ilmastokysymyksissä myös toivoa.

Dagens Nyheterin lukijoita kiinnostavat ilmastojournalismissa erityisesti mielipiteitä jakavat ja heidän arjessaan näkyvät aiheet. Esimerkiksi Etelä-Ruotsin tulvat ja niiden vaikutus asumiseen tulevaisuudessa ovat keränneet lukijoita, mutta myös kansainväliset ilmastokokoukset ovat olleet suosittuja. Ilmastoaiheiden rinnalla kulkevat luonnon monimuotoisuutta käsittelevät aiheet.

– Metsäteollisuus kiinnostaa lukijoita niin Ruotsissa kuin Suomessa, Gunther sanoo.

Päivittäisen ilmastojournalisminsa ohella Dagens Nyheter on tehnyt myös erillisiä ilmastoavauksia. Se julkaisi vuonna 2019 Klimatet just nu -verkkosivun, joka seuraa erilaisia ilmaston tilan indikaattoreita sekä selittää, mistä ilmastonmuutoksessa on kysymys. 

Vuonna 2021 Dagens Nyheter teki mainosmyyntiinsä linjauksen ilmasto- ja kestävyyskysymyksistä. Linjausta oli edeltänyt tempaus, jossa lehti oli ottanut ilmastoaktivisti Greta Thunbergin vierailevaksi päätoimittajakseen päivän ajaksi.

Gunther arvioi, että ilmastouutisointi on julkaisulle myös taloudellisesti kannattavaa.

– Tämä on tärkeää journalistisesti, mutta on selvää, että se tuo myös yleisöä ja sitä kautta rahaa.

”Meidän pitäisi pitäytyä siinä, mitä tiede sanoo. Emme saa vähätellä sitä, mutta emme myöskään liioitella.”

Vaikka ilmastoaiheet herättävät tekijöissään helposti tunteita, Gunther pitää tärkeänä, että ilmastosta kirjoittavat toimittajat eivät ryhdy aktivisteiksi. 

– Meidän pitäisi pitäytyä siinä, mitä tiede sanoo. Emme saa vähätellä sitä, mutta emme myöskään liioitella.

Ilmastoraportoinnissa näkyy hänen mukaansa se, että alalle on tullut paljon uusia tekijöitä. Vaikka aiheesta kiinnostuneiden lisääntynyt määrä ilahduttaa ilmastosta pitkään kirjoittaneita, toisinaan heidän tietämyksensä on puutteellista, Gunther sanoo.

– Ilmastojournalismissa voi tehdä monia helppoja virheitä.

Virheisiin kuuluu muun muassa tilan antaminen ilmastoskeptikoille. Vaikka tarkoituksena olisikin haastaa tieteen vastaisia käsityksiä, ne saattavat kuulostaa yleisöstä uskottavammilta kuin tieteen käsitys asiasta.

Tulevaisuudessa Dagens Nyheter aikoo lisätä tutkivaa ilmastojournalismia sekä pyrkiä ottamaan ilmastonäkökulmia entistä nopeammin esiin ajankohtaisten aiheiden yhteydessä. 

Gunther uskoo, että lehti seuraa myös aiempaa enemmän fossiilisten polttoaineiden teollisuutta ja sitä, miten alan yritykset toimivat seuraavaksi.

– Seuraava ilmastokokous on Lähi-idässä, ja fossiilisten polttoaineiden teollisuus tulee olemaan yhä enemmän läsnä ilmastokeskustelussa.

Lisää aiheesta

Lehtiarkisto

Tilaa uutiskirje

Varmista, että pysyt kärryillä, ja tilaa Suomen Lehdistön uutiskirje. Viikoittaisessa kirjeessä kerromme media-alan uusista kokeiluista, hyvistä käytännöistä, ilmiöistä ja sen, missä nyt mennään.

Podcast