Tilaa Uutiskirje!

Tutkimus: Jopa puolet suomalaisista uskoo ammattimaisen median tekevän valheellisia uutisia

”Median kannattaisi tuoda enemmän esille, mitä faktajournalismi on”, kommentoi Medialiiton mielipidetutkimuksen tekijä.

Ajankohtaiset

Noin puolet suomalaisista arvioi, että kotimainen media, kuten sanomalehdet, aikakauslehdet, televisio ja radio, tuottavat ainakin jonkin verran keksittyjä tai valheellisia uutisia.

Medialiiton tilaaman mielipidekyselyn vastaajista 35 prosenttia uskoo, että kotimainen media tuottaa valheellisia ja keksittyjä uutisia jonkin verran. Vastaajista 14 prosenttia arvioi, että ammattimainen media tekee valeuutisia paljon.

Tulos on tutkimuksen tehneen Tietoykkösen kehitys- ja asiakkuuspäällikön Tanja Herrasen mukaan hämmästyttävä.

– Tutkijankin on tosi vaikeaa tietää, mitä ihmiset ovat ajatelleet vastatessaan näin. Se vaatisi laadullista tutkimusta vastaajista, Herranen sanoo.

– Ajattelen, että median kannattaisi tuoda enemmän esille, mitä on faktajournalismi, ja viestiä, miksi sillä on merkitystä, että toimitaan journalismin eettisten ohjeiden mukaan ja mitä se tarkoittaa.

”Jos oma näkökulma on erilainen kuin mediassa, ajatellaan ehkä, että uutisointi on valheellista.”

Herranen muistuttaa, että kotimainen media tuottaa vastaajien mielestä valheellisia uutisia kuitenkin kaikkein vähiten annetuista vaihtoehdoista. Eniten keksittyjä uutisia tuottavat vastaajien mukaan poliittiset, aatteelliset tai ideologiset ryhmittymät sekä MV-lehden kaltaiset verkkosivustot.

Perussuomalaisten kannattajien joukossa luottamus kotimaiseen mediaan oli kaikkein vähäisintä.

Tutkimus julkistettiin Mediapäivä-tapahtumassa Helsingissä tiistaina. Sitä varten haastateltiin lokakuussa tuhat täysi-ikäistä suomalaista.

Tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa suomalaisista arvioi, että valeuutiset vaikuttavat suomalaisten käsityksiin ajankohtaisten asioiden ja tapahtumien perusfaktoista melko tai erittäin paljon.

Suoranaisesti valheellisiin uutisiin kertoo törmäävänsä viikoittain alle kolmannes vastaajista.

Suomalaisista valtaosa luottaa omiin kykyihinsä tunnistaa valeuutiset. Itseluottamus kuitenkin heikkenee, mitä vanhempiin ikäryhmiin edetään.

Tutkimuksessa kysyttiin myös median suoriutumisesta muutaman aihepiirin uutisoinnissa.

Tulosten mukaan 41 prosenttia vastaajista kokee, että media on hoitanut maahanmuuttokysymysten uutisoinnin melko tai erittäin huonosti. Heistä lähes kaksi kolmannesta arvioi uutisoinnin olleen maahanmuuton ongelmia vähättelevää. Tyytymättömimpiä olivat nuoret, miehet ja perussuomalaisten kannattajat. Sen sijaan puolet vastaajista oli maahanmuuttouutisointiin tyytyväisiä.

Vastaajista 38 prosenttia myös kokee uutisoinnin Suomen hallituksen toiminnasta ja päätöksistä liian myönteiseksi.

Tanja Herrasen mukaan tyytymättömyys uutisointiin ja sen puolueettomuuteen voi osaltaan selittää vastaajien kokemusta siitä, että kotimainen media tekisi valheellisia uutisia.

– Jos oma näkökulma on erilainen kuin mediassa, ajatellaan ehkä, että uutisointi on valheellista, Herranen sanoo.

Lue lisää tutkimuksen tuloksista täältä.

Tilaa Suomen Lehdistön uutiskirje. Tilaa Suomen Lehdistö.

Lisää aiheesta

Lehtiarkisto

Tilaa uutiskirje

Varmista, että pysyt kärryillä, ja tilaa Suomen Lehdistön uutiskirje. Viikoittaisessa kirjeessä kerromme media-alan uusista kokeiluista, hyvistä käytännöistä, ilmiöistä ja sen, missä nyt mennään.

Podcast