Tilaa Uutiskirje!

Tulevaisuus tehdään lehtitaloissa

Näkökulmat

Kirjoittaja on Suomen Lehdistön päätoimittaja.

Millainen rooli valtiolla voi olla siinä, että maassamme on itsenäinen ja moniääninen sanomalehdistö myös meneillään olevan digimurroksen jälkeen?

Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman lehtiasiain neuvottelukunnan Lehdistön tulevaisuus -raportti antaa asiaan lukuisia vastauksia toimenpide-ehdotusten muodossa.

Kuluneen syksyn aikana käydyissä sanomalehdistön tilannetta koskeneissa keskusteluissa on joka tapauksessa tullut selväksi se, miten tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa sanomalehdet ovat. Tämä on toimialalle vankka ja kannustava pohja tulevaisuutta ajatellen.

Julkinen keskustelu on pyörinyt etenkin erilaisten tukimahdollisuuksien ympärillä. Neuvottelukunnan raportti ei kuitenkaan ehdota pelkästään ulkopuolisia toimia lehdistön tämänhetkisen tilanteen helpottamiseksi, vaan se heittää pallon myös lehtitaloille itselleen.

Neuvottelukunnan raportti ei ehdota pelkästään ulkopuolisia toimia lehdistön tilanteen helpottamiseksi, vaan se heittää pallon myös lehtitaloille itselleen.

Painotus on kahdessa asiassa: omassa aktiivisessa ja rohkeassa kehitystyössä sekä ennakkoluulottomissa yhteistyötavoissa.

Kehittämisessä satsaukset digipuolen ansaintamallien, uudenlaisten sisältöjen ja laitteiden kehittämiseen ovat keskeisiä.

Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että Next Media -hankekokonaisuus ja siinä mukana olevat yritykset ovat kasvattaneet huikeasti suomalaista kehittämisosaamista.

Samalla on syntynyt uudenlainen verkosto yritysten, tutkijoiden ja korkeakoulujen välille, ja niiden ymmärrys median tarpeista on lisääntynyt. Yritysten kannattaa hyödyntää tämä osaaminen, tulokset ja toisten lehtitalojen kokemukset mahdollisimman tehokkaasti.

Toinen neuvottelukunnan sanomalehdistölle suuntaama toimenpide-ehdotus koskee sitä, että ne entistäkin avoimemmin alkavat etsiä yhteistyömalleja ja kumppaneita myös sähköisen puolen toimijoista.

Toivottavaa on, että koko hallitus tarttuu viestintäministeri Pia Viitaselle annettuihin ehdotuksiin. Ilmapiiri on ainakin suotuisampi kuin aikoihin.

Hallitus voi edistää lehtien selviämistä vaikean ajan yli. Kestävimmät tulevaisuutta koskevat kehitys- ja strategiaratkaisut lehdet tekevät kuitenkin itse.

Lisää aiheesta