Tilaa Uutiskirje!

Selvitysmies: Mediatukea 30 miljoonaa vuodessa, alv viiteen prosenttiin

Ajankohtaiset

Selvitysmies Tuomas Harpf ehdottaa Suomeen Tanskan mediatukijärjestelmän kaltaista mallia, jossa jaettaisiin tuotantotukea ja innovaatiotukea.

Tukea jaettaisiin yhteensä 30 miljoonaa euroa vuodessa. Tukijärjestelmä olisi määräaikainen, esimerkiksi kolme vuotta.

Lisäksi Harpf alentaisi lehtien arvonlisäveron viiteen prosenttiin, mikä on alin EU:ssa hyväksytty alv-kanta. Myös alvin alennus olisi määräaikainen.

– Lehtitilausten alv on tuottanut hyötyihin nähden kohtuutonta haittaa. Päätös pitäisi purkaa, mutta 0-verokantaan palaamiselle ei ole oikeudellisia edellytyksiä, Harpf toteaa.

Harpfin tekemän raportin taustalla oli asunto- ja viestintäministeri Pia Viitasen halu selvityttää, miten lehdistöä voitaisiin tukea median murrosvaiheessa.

Lehtitilausten alv on tuottanut hyötyihin nähden kohtuutonta haittaa.

Viitasen mukaan Harpfin ehdottama mediatukimalli vaikuttaa perustellulta, ja hän aikoo viedä sen tässä kuussa pidettävään hallituksen kehysriiheen.

Myös viiden prosentin alv-kantaan meneminen olisi ministerin mielestä viestintäpoliittisesti perusteltua. Alv-kantojen käsittely on kuitenkin laaja poliittinen asia, eikä ministeri osaa sanoa, keskustellaanko alv:sta kehysriihessä.

Harpf toteaa selvityksessään myös, että EU-päätöksiä digitaalisen sisällön verokannan alentamisesta viiteen prosenttiin on syytä viedä aktiivisesti eteenpäin.

Mediatuki jakautuisi 25 miljoonan euron tuotantotukeen ja 5 miljoonan euron innovaatiotukeen.

Tuotantotukea voisivat saada sekä painetut että verkkojulkaisut, mutta myös tv- ja radioalan journalistinen sisältötuotanto. Yleisradio olisi kuitenkin rajattu tuen ulkopuolelle.

Innovaatiotuki taas olisi tarkoitettu media-alan kehittämisen yhteishankkeisiin.

– Paketissa on kyse siitä, että noin neljäsosa viime vuosien kiristävistä toimista purettaisiin määräajaksi, Harpf sanoo.

Hän on suunnitellut tukitoimet niin, että ne olisivat nopeasti toteutettavia ja kilpailuneutraaleja.

Harpfin selvitys perustuu Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman lehtiasianneuvottelukunnan tekemään 18 toimenpide-ehdotukseen, joiden avulla pyrittäisiin takaamaan korkealaatuinen kotimainen mediasisällöntuotanto myös tulevaisuudessa. Neuvottelukunta ehdotti lehdistölle määräaikaista tukea.

Lisää aiheesta