Tilaa Uutiskirje!

Luotettavuus myyntivaltiksi – miten nuoret aikuiset saadaan tilaamaan lehteä?

Näkökulmat

Kirjoittaja on Suomen Lehdistön vs. päätoimittaja.

Mikä saa 25–39-vuotiaan tilaamaan sanomalehteä? Tähän kysymykseen etsittiin vastauksia Sanomalehtien Liiton yhdessä IRO Researchin kanssa toteuttamassa tutkimuksessa.

Syitä löytyi neljänlaisia. Nuoret aikuiset ajattelivat, että luotettavaa, ammattimaisesti koottua ja laadukkaasti tuotettua sisältöä on miellyttävää ja turvallista kuluttaa. Toisaalta he kokivat, että lehden lukeminen on tärkeä oma hetki, aikaa itselle arjessa. Kolmanneksi lehdet täyttivät ihmisten sosiaalisia tarpeita: tarjosivat kokemuksen paikallisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Neljänneksi lehteä pidettiin toimivana ja helppokäyttöisenä uutiskoosteena.

Sanomalehden tilaamisessa merkityksellisin asia oli tutkimuksen mukaan lehden luotettavuus. Tärkeiksi koettiin myös laadukkuus, toimittajien ammattitaito ja sisällön monipuolisuus.

Sanomalehden tilaaminen ei kuitenkaan ole nuorille aikuisille itsestäänselvyys. Joka kolmannen 25–39-vuotiaan talouteen tulee tilattu sanomalehti. Reilu puolet tilaajista jatkaisi nykyistä tilaustaan varmasti, jos jatkamisesta pitäisi päättää heti.

Tutkimus antoi viitteitä siitä, että määräaikaisten tilausten osuus kasvaa entisestään. Monet ajattelivat saavansa lehden näin halvemmalla, eikä heitä haitannut, vaikka tilaukseen tulisi katkoja.

”Lehtitalojen kannattaa olla aktiivisia markkinoinnissaan ja lähestyä lukijoita usein.”

Tutkimuksen kvalitatiiviseen osuuteen osallistuneet pitivät hyvänä asiana, että lehdestä otettiin yhteyttä, kun tilaus oli päättymässä. Lehtitalojen kannattaakin olla aktiivisia markkinoinnissaan ja lähestyä lukijoita usein.

Tutkimuksen mukaan nuoret aikuiset ovat kiinnostuneita uutisista ja he seuraavat niitä monista lähteistä. Myös maksuhalukkuutta löytyy. Lehtien on kyettävä hyödyntämään tämä potentiaali tehokkaasti eikä päästää lukijoita valumaan vain ilmaisen tiedon pariin.

Paikallislehdissä olennaiseksi tilausperusteeksi osoittautui myös vaihtoehto ”saan jatkuvasti tietoa paikallisten yritysten tarjonnasta, inspiraatiota ja välineitä tuotteiden ja palveluiden ostamisen suunnitteluun”. Asteikolla 1–10 suomalaisista 25–39-vuotiaista lähes puolet valitsi tähän kohtaan arvon 10 tai 9.

Tällaista myyntivalttia paikallislehtien kannattaa ilman muuta hyödyntää mediamyynnissään. Mahdolliselle mainostajalle on ilo kertoa, että iso joukko odottaa paikallislehdeltä nimenomaan mainoksia.

Tilaa Suomen Lehdistön uutiskirje. Tilaa Suomen Lehdistö.

Lisää aiheesta