Tilaa Uutiskirje!

Lukijat ja toimitus oppivat toisiltaan

National Geographic osallistaa yleisöään kuvaus­toimeksiannoilla. Toimitus antaa kuvista palautetta  ja keskustelee aktiivisesti osallistujien kanssa.

Näkökulmat

Kirjoittaja on dosentti ja tiedotusopin lehtori Tampereen yliopistossa.

Kun lehden perustamalla lukijayhteisöllä on viisinumeroinen luku päivittäisiä aktiivikäyttäjiä ja kaikkiaan melkein 700 000 jäsentä yli 130 maassa, lehden voi katsoa menestyneen yleisön osallistamisessa. Tämä on onnistunut National Geographicilta, jonka Your Shot -kuvaajayhteisöön lukijat ovat ladanneet jo 5,5 miljoonaa kuvaa jokaisesta maailman maasta.

Toki National Geographicin lukijayhteisön menestystä on edesauttanut lehden englanninkelisyys ja toisaalta myös se, että osallistamistapa on valokuvallinen. Silti lehden tavassa hahmottaa lukijayhteisö ja vaalia sitä on jotain yleispätevää.

Olennaista on, että lehden toimitus on mukana Your Shot -yhteisössä. Lukijoita – tai tässä tapauksessa pikemminkin kuvaajia – kiinnitetään yhteisöön antamalla heille toimeksiantoja. Vain rajatun ajan käynnissä olevat kuvaustehtävät ovat viime aikoina käsitelleet sellaisia aiheita kuin juhlat, päävärit ja urbaani villielämä. Kuka tahansa yhteisön jäsen voi lähettää kuvansa mukaan. Toimeksiantoa kuratoivat lehden toimittajat, jotka yhdessä yhteisön jäsenten kanssa keskustelevat kuvista. Lopulta toimitus kokoaa parhaista koosteen. Yleisö saa näin kontaktin paitsi toisiin yhteisön jäseniin myös lehden toimitukseen.

”Olennaista on, että lehden toimitus on mukana Your Shot -yhteisössä.”

Poynterin sivuilla olevassa jutussa National Geographicin toimittaja arvioi, että tässä lukijayhteisössä on paljolti kyse oppimisesta. Osallistujat kokevat saavansa yhteistyöstä ammattilaisten kanssa harrastukselleen jotain uutta. Tässä juuri toimituksen läsnäolo ja palaute ovat tärkeitä. National Geographicilla on neljän hengen ryhmä, joka vaalii tätä yhteisöä.

Yhteisön horisontaaliseen vuorovaikutukseen on myös annettu hyvät mahdollisuudet. Jäsenet voivat luoda itselleen profiileja, kommentoida lähetettyjä kuvia ja antaa toisilleen palautetta. Kyse ei todellakaan ole satunnaisista heittelyistä tai huutelusta, vaan kollegiaalisesta keskustelusta.

Poynterin jutun mukaan National Geographicin Your Shot -sivustolla viivytään seitsemisen minuuttia käyntikerralla. Tämä on yli kaksi kertaa pidempi aika kuin lehden saamat vierailut keskimäärin. Alexa-palvelusta käy nimittäin ilmi, että käynnit lehden verkkojulkaisussa kestävät kolmisen minuuttia. Ilmeisesti yhteisö kiinnittää jäsenensä paremmin kuin pelkkä lehti lukijansa.

Yhteisöllisyys palvelee myös toimitusta ja lehden kehittämistä. Yhteisön osallistujat kertovat lehdelle, mistä he lehdessä pitävät ja mitä tulisi tehdä toisin. Lehden toimitus oppii tuntemaan palautteen antajat nimeltä, kun muut lehdet tekevät anonyymejä kyselyitä. Yhteisön kanssa keskustellaan, ei täytetä lomakkeita.

Yhteisötyön yksi ulottuvuus ovat kasvokkaistapaamiset. National Geographic on järjestänyt viimeisen puolentoista vuoden aikana 30 tilaisuutta verkkoyhteisönsä jäsenille eri puolilla maailmaa.

 

Yleisöltä ääniviestejä toimitukselle

Washington Post ja CNN ovat tehneet kiinnostavia kokeiluja yleisön tuottamien audiosisältöjen parissa. Välineenä on ollut niinkin yksinkertainen teknologia kuin ääniviesti. Kummankin median kokeilu on toiminut niin, että yleisö voi soittaa ääniviestinsä annettuun puhelinnumeroon, viestit tallennetaan ja ne ovat kuultavissa verkossa. Molemmat ovat lisänneet verkkosivulleen myös äänitteiden litteroinnit.

Sekä Postin että CNN:n teemat ovat olleet ihmisläheisiä. Post on pyytänyt lukijoitaan kertomaan, mitä he ovat oppineet edellisen vuoden aikana. CNN kysyi Love Story -teemalla yleisöltä heidän rakkauskertomuksiaan. Osallistumismahdollisuuksista tiedotettiin muun muassa sosiaalisen median eri kanavien kautta.

 

Tablettiaikakauslehdet eivät sytytä

Tablettien uskottiin olevan mitä mainioin julkaisualusta aikakauslehdille. Nyt kuutisen vuotta ensimmäisten iPadien jälkeen Yhdysvaltain aikakauslehtikilpailusta pudotettiin tablettikategoria kokonaan pois. Mediumin blogissaan entinen New York Magazinen tekijä Aileen Callagher pitää tätä merkkinä koko tablettiaikakaus­lehden konseptin kuolemisesta. Hän arvelee, että kilpailun järjestä­vien aikakauslehtien päätoimittajien mielestä tablettiaikakauslehdissä ei juuri ole juhlimisen aihetta.

Toisaalla, Media Briefingin jutussaan, Peter Houston syyllistää aikakauslehtien kustantajia tablettien mahdollisuuksien alihyödyntämisestä. Tablettilehtiä on tehty pääasiassa printtijulkaisujen ehdoilla. Tuloksena on ollut hänen mukaansa aikakauslehtien frankenstaineja. Houston on kuitenkin sitä mieltä, etteivät aikakauslehdet toisaalta tohdi luopuakaan tablettijulkaisuista.

Yhdysvaltain aikakauslehtikilpailussa oli tablettisarja vuosina 2012–2015. Joka vuosi sen voitti National Geographic. Sen tablettilehden levikki oli viisi prosenttia paperilehden levikistä.

 

Washington Postilla uudenlainen toimitus

Alkuvuonna käyttöön otettu Washington Postin uusi toimitus ilmentää osuvasti, mistä 2010-luvun sanomalehdessä on kysymys. Toimituksessa on videostudioita, äänieditointikoppeja ja parikin radiostudiota. Tilassa voidaan pitää myös erilaisia tapahtumia kuten paneelikeskusteluja.

24/7-toimitukseksi kutsutussa toimitilassa työskentelee toki toimittajia ja valokuvaajia, mutta myös videokuvaajia, some-toimittajia ja kosolti tekniikan ammattilaisia. Toimituksen suunnittelun lähtökohtana on ollut mahdollistaa nykyaikaisen journalismin tekemiseen osallistuvien eri ammattiryhmien saumaton yhteistyö. Sanomalehtiä konsultoiva Mario García sanoo Postin uuden toimituksen olevan enemmän kuin toimitus.

 

Lisää aiheesta

Uusin lehti

Tilaa uutiskirje

Varmista, että pysyt kärryillä, ja tilaa Suomen Lehdistön uutiskirje. Viikoittaisessa kirjeessä kerromme media-alan uusista kokeiluista, hyvistä käytännöistä, ilmiöistä ja sen, missä nyt mennään.

Podcast