Tilaa Uutiskirje!

Yhteistyöllä pohja omille e-hankkeille

Kaija Jäppinen, Suomen Lehdistön päätoimittaja

Näkökulmat

Kaija Jäppinen, Suomen Lehdistön päätoimittaja

Paljon ja monenlaista sisältöä, helppo käyttää ja näppärä maksaa. Tällaisia ominaisuuksia tavoitellaan viestintäalan yhteisessä lukulaitehankkeessa.

Mukana olevat media-alan liitot, yritykset ja tutkimuslaitokset eivät mieli rakennella laitteita, vaan ne keskittyvät selvittämään asiaa kuluttajan näkökulmasta: mitä ihmiset pitävät tärkeänä lukulaitekokemuksessa ja miten näihin toiveisiin voidaan yhdessä vastata.

Kun sisältötarjonta ja käyttökokemus ovat kohdallaan, päästään käyttämään eReading-hankkeen osana selvitettäviä ja rakennettavia liiketoimintamalleja.

Miksi työhön on ryhdytty yhdessä, kun samaan aikaan kuullaan uutisia myös mediatalojen omista projekteista?

Siksi, että Suomi on pieni kielialue, ostovoimaa on kohtuullisen vähän ja siksi lukulaitteeseen on yksin vaikea synnyttää tuottavaa liiketoimintaa.

Siksi, että kuluttajan kannalta avainkohtiin löydettäisiin yhteiset ratkaisut ja ihmiset kokisivat laitteet helppokäyttöisiksi ja löytäisivät tarjolla olevat mediasisällöt vaivattomasti.

Siksi, että perustyön jälkeen kukin yritys voi jatkaa omaa tietään ja kehittää omia sisältöjään ja liiketoimintatapojaan.

Siksi, että vielä on hetki aikaa ottaa asia viestintäalan omiin käsiin.

eReading ja lukulaitteet saattavat tuntua kaukaiselta tulevaisuudelta. Tässä asiassa tulevaisuus näyttää kuitenkin rientävän vastaan tavallista vauhdikkaammin.

Asialle kannattaa olla avoin, sillä esimerkiksi paikallislehdille ja hankalien jakomatkojen päässä ilmestyville lehdille lukulaite voi olla hyvä palvelulisä. Mille tahansa välineelle se voi yhteishankkeen onnistuessa olla arvokas tuotelaajennus ja kuluttajan mediakokemusta rikastuttava kanava.

Keväällä 2010 alkaneessa kaksivuotisessa eReading-hankkeessa on nyt selvitetty teknisen kehityksen tilannetta, mahdollisia liiketoimintamalleja ja käyttökokemusta. Käyttökokemusten tutkimisessa Aalto-yliopisto tekee parhaillaan uraauurtavaa työtä.

Syksyllä tehdään sanomalehtipuolella ensimmäisiä kenttätestejä ja esimerkksi Hufvudstadsbladet kokeilee sanomalehtisisällön jakamista ”tableteilla”. Suomen Lehdistö seuraa lukulaitehanketta ja kertoo jutuin sen etenemisestä ja käytännön kokemuksista.

Lisää aiheesta