Tilaa Uutiskirje!

Virheet korjattava entistä perusteellisemmin

Ajankohtaiset

Journalistin ohjeet muuttuvat. Jatkossa oikaisun huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Lisäksi JSN:n päätöksiin tulee uutena kategoriana vakava huomautus.

Journalistin ohjeiden vaatimus virheiden korjaamisesta tiukkenee vuoden 2014 alussa. Tiukennus on vastaus korjauskäytäntöihin kohdistuneeseen kritiikkiin ja osoitus siitä, että mediat kantavat vastuun tekemistään virheistä.

Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys hyväksyi syyskokouksessaan ohjeiden kohdan 20 muutoksen Journalistin ohjeisiin. Uusi muotoilu edellyttää, että oikaisun huomioarvo on suhteutettava tehdyn virheen vakavuuteen.

Tällä hetkellä kohdassa 20 sanotaan, että olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut.

Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Ensi vuoden alusta ohje tarkentuu ja sisältö laajenee. Jatkossa olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkkojulkaisussa ei enää riitä, että virheellinen tieto tai juttu poistetaan, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä se, miten ja milloin se on korjattu.

Lisäksi kohta kehottaa tiedotusvälineitä tekemään yleisölle selväksi käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.

 

Vakava huomautus on uusi kategoria

Toinen tehty muutos koskee neuvoston päätöskategorioita. Nykyisin neuvosto voi antaa tiedotusvälineelle vain vapauttavan tai langettavan päätöksen. Jatkossa JSN voi ojentaa vakavalla huomautuksella tiedotusvälinettä törkeästä rikkomuksesta tai piittaamattomasta toiminnasta.

– Nykyisten sääntöjen mukaan neuvosto joutuu antamaan tiedotusvälineelle samanlaisen langettavan päätöksen riippumatta siitä, onko väline syyllistynyt vähäiseen tai törkeään Journalistin ohjeiden loukkaukseen”, puheenjohtaja Risto Uimonen sanoo tiedotteessa.

 

Kolmas puheenjohtaja yleisöstä

Kannatusyhdistys hyväksyi myös muita muutoksia perussopimukseen. Jatkossa neuvostoon tulee myös kolmas varapuheenjohtaja, jonka neuvosto valitsee yleisön edustajista. Varapuheenjohtajuus korostaa yleisön roolia JSN:ssä ja on tarpeen niissä tilanteissa, joissa mediataustaiset varapuheenjohtajat joutuvat jääväämään itsensä.

Perussopimus kehottaa jatkossa tiedotusvälineitä kertomaan myös saamistaan vapauttavista ratkaisuista, koska niihin sisältyy usein linjauksia, joista yleisön ja toimitusten on hyvä tietää.

JSN antaa myös vapauttavia päätöksiä. Siksi perussopimus kehottaa jatkossa tiedotusvälineitä kertomaan myös saamistaan vapauttavista ratkaisuista, koska niihin sisältyy usein linjauksia, joista yleisön ja toimitusten on hyvä tietää.

Uutta on myös sovittelumahdollisuus kantelijan ja tiedotusvälineen välillä. Neuvoston toimisto voi sovitella tapausta, jos kantelija, päätoimittaja ja neuvoston toimisto pitävät sitä perusteltuna.

Uutta Journalistin ohjeiden kohtaa ja perussopimuksen muutoksia valmisteltiin kannatusyhdistyksessä ja sen asettamassa työryhmässä. Ryhmään kuuluivat päätoimittaja Arto Henriksson, toimittaja Aapo Parviainen, mediasääntelypäällikkö Kirsi-Marja Okkonen, edunvalvontapäällikkö Johanna Halkola, päätoimittaja Jouko Jokinen, toimituspäällikkö Ollijuhani Auvinen, johtaja Mikko Hoikka ja toimittaja Kari Pyrhönen. Työryhmää johti Risto Uimonen.

 

Uusia jäseniä neuvostoon

Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys valitsi tällä viikolla neuvostoon myös uusia median edustajia kaudelle 2014–2016. Uudet jäsenet Journalistiliitosta ovat Ulla Järvi ja Pasi Kivioja. Järven henkilökohtainen varajäsen on Jussi Lankinen ja Kiviojan varajäsen Riikka Kaihovaara. Järvi työskentelee toimittajana Lääkärilehdessä, Lankinen STT:ssä ja Kaihovaara Ylessä. Kivioja on freelance-toimittaja ja yrittäjä.

Aikakauslehtien liiton esityksestä neuvostoon valittiin Image-lehden päätoimittaja Heikki Valkama, jonka varajäsenenä toimii Viini-lehden päätoimittaja Seppo Määttänen. MTV3:sta neuvostoon tulee toimituspäällikkö Jyrki Huotari. Hänen henkilökohtaisen varajäsenensä paikka päätettiin antaa Radiomedialle. Kannatusyhdistys valitsee henkilön myöhemmin tällä viikolla.

Neuvoston 1. varapuheenjohtaja, Ylen uutispäällikkö Timo Huovinen valittiin jatkamaan neuvostossa vuoden 2014. Hänen varajäsenenään jatkaa maakuntaradion päällikkö Hannele Haanpää-Holappa Ylestä.

Julkisen sanan neuvosto on jo aikaisemmin päättänyt, että myös yleisön edustaja, yliopiston lehtori Riitta Ollila jatkaa neuvostossa vielä ensi vuoden. Hänen varajäsenenään jatkaa järjestöneuvos Marja Irjala. Yleisön edustajista päättää neuvosto. Median edustajat valitsee kannatusyhdistys.

Lisää aiheesta