Tilaa Uutiskirje!

Vapaa sana, vapaa kansakunta

Näkökulmat

Kirjoittaja on Suomen Lehdistön päätoimittaja.

”Kansakunnan vapaus on aina suhteessa sen painovapauteen siten, että ilman toista ei voi olla toistakaan.”

Näin ylevästi mutta aikaa kestävästi perusteli Kokkolan kirkkoherra Anders Chydenius maailman ensimmäisen julkisuuslain säätämistä Ruotsi-Suomessa neljännesvuosituhat sitten.

Ruotsin valtiopäivien vuonna 1766 säätämä painovapausasetus perustui valtiopäivämies Chydeniuksen esittämiin ajatuksiin.

Uusi asetus takasi ilmaisunvapauden ilman sensuuria sekä virallisten asiakirjojen julkisuuden. Molemmat ovat demokratian peruspilareita kaikkialla siellä, missä sananvapautta kunnioitetaan. Asetus loi pohjan pohjoismaiselle julkisuusperiaatteelle ja maailman huippua olevalle lehdistönvapaudelle.

Painovapauden 250-vuotisjuhlaa vietetään tänä vuonna sekä Suomessa että Ruotsissa. Chydeniuksen merkitystä kuvaa, että Unescon vuosittainen maailman lehdistönvapauden konferenssi pidetään toukokuun alussa Helsingissä.

”Painamisen vapaus on laajentunut julkaisemisen vapaudeksi digitaalisessa muodossa, mutta ydinajatus on edelleen sama.”

Painamisen vapaus on laajentunut julkaisemisen vapaudeksi digitaalisessa muodossa, mutta ydinajatus on edelleen aivan sama: vain vallanpitäjistä vapaa oikeus mielipiteen ilmaisemiseen sekä tiedon saamiseen ja jakamiseen mahdollistaa kansalaisten ja kansakunnan menestyksen.

Kun uusi teknologia sallii kaikkien julkaista mitä tahansa ja milloin tahansa periaatteessa koko maailmalle, voi sananvapaus tuntua täysin rajoittamattomalta. Sillä on kuitenkin kaksi merkittävää rajoitinta.

Positiivinen rajoitin on sananvapauteen aina kuuluva vastuu. Jokainen vastaa sanomisistaan. Erityinen vastuu on päätoimittajilla, jotka lain mukaan vastaavat kaikesta julkaisunsa sisällöstä.

Toinen, kavahdettava rajoitin on ulkoa tuleva painostus, joka yrittää pakottaa journalistit rajamaan sananvapauden käyttöä. Tämä voi olla yksittäisiin toimittajiin kohdistuvaa uhkaamista tai vallanpitäjien toimia vapaan lehdistön hiljentämiseksi, kuten viimeksi Turkissa on ikävällä tavalla nähty.

Tässä kansainvälisessä vertailussa ja kotimaisen vihapuheen keskellä on annettava kaikki tuki kannanotolle, jossa maan päätoimittajakunta ryhmittyi yhdessä puolustamaan luotettavaa mediaa ja journalistien sananvapautta. Ne ovat myös itsenäisen Suomen rakennuspuita.

Lisää aiheesta