Tilaa Uutiskirje!

Uudet puheenjohtajat kannustavat: ”Naiset, hakeutukaa rohkeammin johtotehtäviin”

Tasa-arvo eteni tänä keväänä media-alalla, kun Leena Hautsalo ja Reetta Laakkonen valittiin pörssiyhtiöiden hallitusten johtoon.

Leena Hautsalo (vas.) nimitettiin tänä keväänä Keskisuomalainen Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi ja Reetta Laakkonen Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi. Kuvat: Ville Keto / Kamua ja Marko Puumalainen / Karjalainen.|
Ajankohtaiset

Leena Hautsalo ja Reetta Laakkonen kannustavat naisia pyrkimään aktiivisemmin media-alan johtotehtäviin.

Hautsalo on nimitetty Keskisuomalainen Oyj:n ja Laakkonen Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi tänä keväänä. He ovat ainoat naiset sanomalehtiä Suomessa kustantavien pörssiyhtiöiden hallitusten johdossa.

Lehtiä kustantavien yhtiöiden hallituksissa naisia on nähty ylipäätään verrattain vähän.

Myös alan yritysten toimitusjohtajissa naiset ovat edelleen selvänä vähemmistönä. Kaikista Sanomalehtien Liiton jäsenyrityksistä noin joka neljännen toimitusjohtajana on nainen. Jäsenlehdissä naispäätoimittajien osuus sen sijaan on kivunnut liki 40 prosenttiin.

– Uskon, että naisia on ollut hallituksissa vähän juuri siksi, että heitä on ollut aika vähän ylipäätään ylemmissä johtotehtävissä, Hautsalo sanoo.

Hän ja Laakkonen ovat kuitenkin ilahtuneita siitä, että naisten osuus eri alojen johtotehtävissä on kasvanut viime vuosina. Hautsalon mielestä naisten mukana olo monipuolistaa näkökulmia.

”Uskon, että naisia on ollut hallituksissa vähän juuri siksi, että heitä on ollut aika vähän ylipäätään ylemmissä johtotehtävissä.”

Vaikka kumpikin rohkaisee naisia tarttumaan vaativiin tehtäviin, sukupuolikiintiöitä he eivät kannata. Omistajalla pitää heidän mielestään olla aina mahdollisuus valita kuhunkin tilanteeseen sopivin hallitus ja osaajat.

Hautsalon mukaan Keskisuomalainen-konsernin tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet ovat digitaalisaatiossa. Hänestä on tärkeää, että mediatalojen hallituksiin saadaan monipuolista osaamista eri aloilta.

– Hallituksen tehtävä on merkittävä, sillä siellä määritellään yrityksen strategia. Meidän hallituksemme työskentely on hyvin tulevaisuuteen katsovaa.

Laakkosen mukaan sanomalehtialan digimyllerrys vaatii hallituksilta aiempaa nopeampaa reagointikykyä ja tiivistä yhteistyötä operatiivisen johdon kanssa.

– Hallituksen tulee päättää, mihin suuntaan ollaan menossa, sekä tarjoutua johdon keskustelukumppaniksi hyvinä ja huonoina päivinä, hän sanoo.

Hautsalo on toiminut Keskisuomalainen Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2012. Häntä ennen puheenjohtajana toimi Antero Vesterinen. Hautsalo työskentelee terveysyhtiö Heebelin toimitusjohtajana.

Laakkonen on ollut Pohjois-Karjalan Kirjapainon hallituksen jäsen vuodesta 2001. Hallituksen puheenjohtajan paikka siirtyi hänelle hänen isältään Yrjö Laakkoselta. Reetta Laakkonen on Kauppahuone Laakkosen toimitusjohtaja.

> Tilaa Suomen Lehdistön uutiskirje.

Lisää aiheesta