Tilaa Uutiskirje!

Toimilupien tilalle pelkkä ilmoitus

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner tavoittelee kilpailun lisäämistä ja normien purkua postin jakelussa.

Posti on saamassa lähitulevaisuudessa uusia kilpailijoita kirjepostin jakeluun, sillä liikenne- ja viestintäministeriö esittää postitoimiluvista luopumista. Kuva: Posti / Aleksi Koskinen |Posti on saamassa lähitulevaisuudessa uusia kilpailijoita kirjepostin jakeluun, sillä liikenne- ja viestintäministeriö esittää postitoimiluvista luopumista. Kuva: Posti / Aleksi Koskinen
Ajankohtaiset

Liikenne- ja viestintäministeriö esittää, että valtioneuvoston myöntämistä postitoimiluvista luovuttaisiin ja tilalle otettaisiin Viestintävirastolle tehtävät ilmoitukset. Hallituksen esitys olisi tarkoitus toimittaa eduskunnan käsiteltäväksi vielä tämän vuoden aikana.

Mitä ilmoitusjärjestelmään siirtyminen tarkoittaa käytännössä, ministeri Anne Berner?

– Esityksellä pyritään poistamaan potentiaalisten postiyritysten alalle tulon esteitä ja siten lisäämään kilpailua postimarkkinoilla. Käytännössä postiyritys lähettää ilmoituksen postitoiminnan aloittamisesta Viestintävirastolle, joka kuittaa ilmoituksen vastaanotetuksi ja kertoo samalla postilakiin perustuvat oikeudet ja velvollisuudet, jotka koskevat postitoimintaa Suomessa.

Ilmoitusmenettelyyn siirtyminen helpottaisi lehtitalojen ryhtymistä kirjepostin jakeluun. Tähän mennessä toimiluvan saaneet yritykset eivät ole päässeet kunnolla aloittamaan kirjejakelua tiukkojen lupaehtojen vuoksi.

”Sanomalehtien jakelukysymykset tullaan arvioimaan lainvalmistelussa esimerkiksi siten, että sidosryhmiä tullaan kuulemaan aktiivisesti.”

Toimilupajärjestelmästä luopuminen vaatii postilain muutoksen.

Siitä, mitä velvoitteita postiyrityksille mahdollisesti tullaan laissa esittämään, ei ministeri Bernerin mukaan ole vielä tässä vaiheessa valmistelua tehty arvioita.

Toimiluvista luopumisen jälkeen toteutetaan postilain kokonaisuudistus. Ministerin mukaan siinä lainsäädäntö päivitetään vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä, puretaan mahdollisia turhia normeja ja luodaan edellytykset uusien palveluiden ja innovaatioiden syntymiselle.

Sanomalehdille tärkeän 5-päiväisen perusjakelun säilymiseen Berner ei ota suoraan kantaa.

– Postilailla ja yleispalvelulla taataan kuitenkin kattavat ja turvalliset postipalvelut koko maahan. Sanomalehtien jakelusta ei ole postilaissa säädetty, ja sanomalehtien jakelukysymykset tullaan arvioimaan lainvalmistelussa esimerkiksi siten, että sidosryhmiä tullaan kuulemaan aktiivisesti, hän sanoo.

Lisää aiheesta

Uusin lehti

Tilaa uutiskirje

Varmista, että pysyt kärryillä, ja tilaa Suomen Lehdistön uutiskirje. Viikoittaisessa kirjeessä kerromme media-alan uusista kokeiluista, hyvistä käytännöistä, ilmiöistä ja sen, missä nyt mennään.

Podcast