Tilaa Uutiskirje!

Tilaajan merkitys kasvaa verkossa

Näkökulmat

Kirjoittaja on Suomen Lehdistön päätoimittaja.

Antaa tuoreiden lukujen kertoa, miten lehtien digisiirtymä etenee.

Sanomalehtien verkosta keräämät lukija- ja mainostuotot kasvoivat viime vuonna, mutta kasvuvauhti hidastui. Kasvua tuli 13 prosenttia eli 11 miljoonaa euroa edellisvuodesta.

Sanomalehtien tuotoista 10,6 prosenttia kertyi digistä. Kaupunkilehdillä vastaava luku oli 1,2 prosenttia. Digituottojen kasvu korvasi alle kolmanneksen sanomalehtien menetyksistä printissä.

Kaikki tämä selviää Sanomalehtien Liiton vuosikyselystä.

Kaksi kolmesta sanomalehtien verkossa ansaitsemasta eurosta tuli mainonnasta. Esimerkiksi iltapäivälehdet elävät verkossa siitä. Lukijoilta saatavien verkon sisältömaksujen merkitys kuitenkin korostuu.

”Päivälehtien digituotoissa tapahtui viime vuonna käänne, joka nähtiin paikallislehdissä jo kaksi vuotta aiemmin: tilaajat ohittivat mainostajat tulojen tuojana.”

Sanomalehtien digitaaliset mainostuotot kasvoivat viime vuonna noin kolme prosenttia, eli vähemmän kuin minään muuna vuonna 2010-luvulla. Sen sijaan verkon sisältötuotot kasvoivat noin 40 prosenttia – eniten tällä vuosikymmenellä.

Trendi on samansuuntainen kaikissa lehtiryhmissä.

Päivälehtien digituotoissa tapahtui viime vuonna käänne, joka nähtiin paikallislehdissä jo kaksi vuotta aiemmin: tilaajat ohittivat mainostajat tulojen tuojana.

Verkkomainonnassa kilpailu on kovaa. Vaikka Suomen talous kasvoi viime vuonna, se ei riittänyt kiihdyttämään sanomalehtien verkon mainostulojen kasvua. Kilpailu painaa hintoja, ja paisuvan osansa potista vievät Google ja Facebook. Silti moni lehti on saanut verkkomainonnan kasvu-uralle.

Verkon lukijatuottojen kehityksessä taas voi nähdä signaalin, että kuluttajat tarvitsevat journalismia myös digitaalisessa muodossa. Muutama lehti onkin kertonut rakentavansa tulevaisuuttaan tilaajilta saatavien eurojen varaan.

Luultavasti merkittävän osan verkon tilaustuottojen kasvusta selittää kuitenkin se, että kustantajat ovat viime vuosina muuttaneet printtitilauksia yhdistelmiksi, joihin kuuluu myös digisisältöjen lukuoikeus.

Tällöin jää kustantajan arvioitavaksi, minkä osan tilaushinnasta se laskee tulleen verkosta.

Yhdistelmätilausten strategia on järkevä. Kun lehdet havittelevat digistä maksavia asiakkaita, ensiaskel on tuoda nykyiset tilaajat verkkotuotteiden pariin.

> Lue lisää tuoreista tilastoista Suomen Lehdistön erikoisnumerosta Tilastot & Tarinat 2017. Tilaa lehti täältä tai osta digitaalinen irtonumero.

> Tilaa Suomen Lehdistön uutiskirje.

Lisää aiheesta

Uusin lehti

Tilaa uutiskirje

Varmista, että pysyt kärryillä, ja tilaa Suomen Lehdistön uutiskirje. Viikoittaisessa kirjeessä kerromme media-alan uusista kokeiluista, hyvistä käytännöistä, ilmiöistä ja sen, missä nyt mennään.

Podcast