Tilaa Uutiskirje!

Some-vieras ei saa julkaista omin päin median nimissä – listasimme JSN:n tuoreet tulkinnat

Elina Grundströmin mukaan etenkin sosiaalisessa mediassa on tärkeää tehdä selväksi ero journalismin ja muun  sisällön välillä.

JSN antoi langettavan tapauksessa, jossa toimitus luovutti Instagram-tilinsä ulkopuolisen hallintaan. Kuva: Marjo Koivumäki|
Ajankohtaiset

Julkisen sanan neuvosto linjasi tällä viikolla, että Journalistin ohjeita on noudatettava kaikissa median kanavissa. Toisin sanoen median omissa nimissään, oman logonsa alla julkaisema materiaali on toimituksellista aineistoa myös sosiaalisessa mediassa.

Päätös liittyy tapaukseen, jossa Yle Oulu luovutti Instagram-tilinsä toimituksen ulkopuolisten käyttöön.

Instagram-vieraat eli muun muassa paikalliset yrittäjät, taiteilijat ja muusikot saivat julkaista itsenäisesti ilman toimituksen tarkistusta, mitä halusivat viikonlopun ajan kerrallaan. Vierailijoille annettiin vain yleiset suuntaviivat toivotusta sisällöstä eikä toimituksella ollut tietoa heidän sitoutumisestaan Journalistin ohjeisiin.

Neuvosto tulkitsi käytännön journalistisen päätösvallan luovuttamiseksi ulkopuolisille. Vaikka ainakin yksi vierailijoista oli kantelijan mukaan ”kaupallinen toimija”, julki ei päässyt neuvoston mukaan mainosmaista materiaalia.

JSN:n puheenjohtajan Elina Grundströmin mukaan yleisön on voitava erottaa toimituksellinen sisältö muusta viestinnästä myös ja erityisesti sosiaalisessa mediassa, jossa vaara sekoittumiseen on suuri.

– Haluamme kannustaa kokeiluihin, joissa tiedotusvälineet toimivat sosiaalisen median alustoilla. Jos vaikka some-vierasta haluaa käyttää, siihen on helposti löydettävissä toimintatavat, jotka ovat Journalistin ohjeiden mukaisia, Grundström sanoo.

”Jos vaikka some-vierasta haluaa käyttää, siihen on helposti löydettävissä toimintatavat, jotka ovat Journalistin ohjeiden mukaisia.”

Hänen mukaansa esimerkiksi joku toimitukseen kuuluva voisi tarkistaa, mitä välineen nimissä on sosiaaliseen mediaan menossa, aivan kuten toimitaan esimerkiksi ulkopuolisten kirjoittamien kolumnien kanssa.

Lisäksi yleisölle pitäisi Grundströmin mukaan avata, millaisilla periaatteilla tämän tyyppisissä uusissa kokeiluissa toimitaan.

Toimitukselliseksi sisällöksi ei kuitenkaan jatkossakaan tulkita yleisön tuottamaa aineistoa, kuten kommentteja tiedotusvälineiden kanavissa. Median Facebook-sivuilla tai -ryhmissä Journalistin ohjeet koskevat vain tiedotusvälineen nimissä tehtyjä päivityksiä.

Toimituksen on toki seurattava yleisön kommentteja ja poistettava esimerkiksi ihmisarvoa ja yksityisyydensuojaa loukkaavat kommentit.

Grundströmin mukaan ei vaikuta siltä, että JSN-media lipsuisi laajemmin Journalistin ohjeista sosiaalisessa mediassa.

– Emme me saa sellaisesta kanteluita, hän sanoo.

Grundströmin mielestä on kuitenkin hyvä saada linjauksia erilaisista toimintatavoista sosiaalisessa mediassa, kun media ulottaa toimintansa uusiin kanaviin.

 

JSN on tehnyt myös muita kiinnostavia tulkintoja ja ohjeistuksia lähimenneisyydessä:

 

Ilmaisujen valitseminen – vaikka sukupuolineutraalien – on sananvapautta

Aamulehti ilmoitti pyrkivänsä sukupuolineutraaliin kielenkäyttöön. Uutisen jälkipyykissä vedettiin esiin myös Julkisen sanan neuvosto ja sen kanta asiaan. JSN tiedottikin, että tiedotusväline voi valita ilmaisunsa itse silloinkin, kun ne ovat kiistanalaisia. Asiavirheitä koskevissa kanteluissa ylipäätään ratkaisee kokonaiskuva, harvoin sanavalinnat.

Väsymys tai päihtymys ei ole kategorinen este julkisuudessa esiintymiselle

Haastattelun sisältö ratkaisee. Aki Kaurismäki vaikutti Ylen haastattelussa päihtyneeltä. Tämä ei kuitenkaan johtanut langettavaan, sillä Kaurismäki esiintyi asiallisesti eikä haastattelu loukannut kenenkään ihmisarvoa. Radio Suomipop sen sijaan sai langettavan haastateltuaan humalaista Matti Nykästä. JSN:n mukaan Nykäsen haastattelu oli epäasiallinen muun muassa siksi, että haastateltava saattoi loukata lähipiiriään ja kertoa yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia asioita.

Näköislehden muuttaminen olisi historian hävittämistä

Helsingin Sanomat sai vapauttavan päätöksen tapauksessa, jossa se oli muokannut verkkojuttua jälkikäteen muttei suostunut muuttamaan näköislehteä. JSN:n tulkitsi, että näköislehti on printtilehden kopio, jonka muuttaminen olisi historian hävittämistä. Neuvoston ratkaisu perustuu siihen, että tiedotusvälineet korjaavat virheellisen toimintansa uusissa julkaisuissaan eivätkä kajoamalla julkaisuhistoriaansa.

Älä oikaise, ellei virhettä ole

Medialla on oikeus editoida ja poistaa tietoja jutuista, eikä muutoksista ole välttämätöntä kertoa lukijalle, vaikka se onkin suositeltavaa. JSN:n mukaan tiedotusvälineiden kuitenkin pitäisi välttää käyttämästä sanaa ”korjata”, jos kyse ei ole olennaisen asiavirheen korjaamisesta eli oikaisemisesta.

Samanaikaisen kuulemisen merkitys korostuu verkossa

Median on aidosti yritettävä kuulla erittäin kielteiseen julkisuuteen joutuvaa henkilöä tai tahoa jo alkuperäisessä jutussa. Tämä korostuu digiaikana, sillä samanaikainen kuuleminen voi jäädä vain kiireen ja uutiskilpailun vuoksi. Verkossa myös jatkojutut ja omat kannanotot eivät usein saavuta alkuperäisen jutun lukeneita.

Toimitusten on tiedostettava lukijaäänestysten ongelmat

Neuvosto antoi vapauttavan päätöksen tapauksesta, jossa Ilta-Sanomien nettiäänestys Yhdysvaltojen presidentinvaalien voittajasta saattoi joutua manipuloinnin kohteeksi. Samassa yhteydessä JSN kuitenkin toivoi, että tiedotusvälineet tiedostavat lukijaäänestysten ongelmat. Neuvosto linjasi myös, että kaikille avoimilla anonyymeillä äänestyksillä on lähinnä viihdearvoa, eivätkä ne sovellu hyvin kaikkein aiheiden käsittelyyn.

Kokemusasiantuntijoiden tunnistetietojen julkistamista harkittava

JSN antoi viime vuonna kolme langettavaa liittyen kokemusasiantuntijan, kuten alkoholistin, haastatteluun. Langettava tuli esimerkiksi siitä, että anonyymina esiintynyt haastateltava tai hänen lähipiirinsä oli jutusta tunnistettavissa. JSN:n mukaan kokemusasiantuntijoiden kohdalla on noudatettava erityistä huolellisuutta haastateltavien oikeuksien kertomisessa ja tunnistamiseen johtavien tietojen julkaisemisessa.

Veikkauksen voittajahaastattelut ovat mainontaa

JSN tuomitsee sen, että tiedotusvälineet julkaisevat Veikkauksen tuottamia nimettömiin haastatteluihin perustuvia voittajatarinoita. Neuvoston mukaan yhtiö markkinoi tuotteitaan tiedotteillaan. JSN:n mukana mainostajan tuottamien anonyymien haastattelujen julkaiseminen on toimituksellisen päätösvallan luovuttamista ulkopuolisille muun muassa siksi, ettei toimittaja pysty varmistamaan niiden todenperäisyyttä.

Tilaa Suomen Lehdistön uutiskirje. Tilaa Suomen Lehdistö.

Lisää aiheesta

Uusin lehti

Tilaa uutiskirje

Varmista, että pysyt kärryillä, ja tilaa Suomen Lehdistön uutiskirje. Viikoittaisessa kirjeessä kerromme media-alan uusista kokeiluista, hyvistä käytännöistä, ilmiöistä ja sen, missä nyt mennään.

Podcast