Tilaa Uutiskirje!

Millaista johtamista media-alalla tarvitaan? – Kymmenen kysymystä muutosjohtamisesta

Mitä muutosjohtaminen tarkoittaa? Suomen Lehdistön kysymys pysäytti maailman suurimman ulkomainosyhtiön JCDecaux’n Suomen toimitusjohtajan Klaus Kuhasen. Kuhanen puhuu Mediapäivässä muutoksen johtamisesta.

Ulkomainosyhtiö JCDecaux’n Suomen toimitusjohtajan Klaus Kuhasen mukaan muutosjohtamista tarvitaan jatkuvasti, sillä ”muutokseton tila turruttaa, vie organisaation mukavuusalueelle ja kehitys loppuu”.|
Ajankohtaiset

Niin media-alalla kuin muillakin aloilla on viime vuosina keskusteltu paljon muutosjohtamisesta. Mutta mitä termi todellisuudessa tarkoittaa?

Kysyimme asiaa ulkomainosyhtiö JCDecaux’n Suomen toimitusjohtajalta Klaus Kuhaselta, joka puhuu muutoksen johtamisesta Medialiiton jäsenjärjestöineen järjestämässä Mediapäivä-tapahtumassa. Kuhanen on johtanut JCDecaux Suomea lähes 20 vuotta ja seurannut läheltä media-alan murrosta.

Kuhanen ryhtyi pohtimaan termiä ja keskusteli siitä eri yritysten johtohenkilöiden sekä alan opiskelijoiden kanssa. Hän päätyi lopulta siihen, että ”koko termi tuntuu edustavan mennyttä aikaa”.

– Aikaa, jolloin yritysten toiminnassa oli selkeästi erotettavissa stabiilit ajanjaksot ja toisaalta erilliset muutoksen ajanjaksot. Nyt elämme maailmassa, jossa pitäisi puhua mieluummin vaikkapa epävarmuuden johtamisesta, Kuhanen toteaa.

Termin vanhanaikaisuudesta huolimatta kysyimme Kuhaselta kymmenen kysymystä muutosjohtamisesta.

Mitä muutosjohtaminen on, Klaus Kuhanen?

– Kysymys pysäytti. Huomaan, etten mieti johtamista arjessa erikseen muutosjohtamisena tai muunlaisena johtamisena. Spontaani ajatus on, että tämän päivän nopeasti muuttuvassa arjessa kaikki johtaminen on muutoksen johtamista.

– Toisaalta täytyy toki ajatella niinkin, että jos operatiivisella tasolla keskittyy vain koko ajan muuttamaan asioita, ei mistään tule valmista eikä synny kassavirtaa. Muutoksen johtaminen lienee siis isompien kokonaisuuksien muuttamista vastaamaan ympäristön vaatimuksia ja mahdollisuuksia. Ja tämä on jatkuvaa.

”Muutoksessa täytyy uuden oppimisen rinnalla oppia pois vanhasta, mikä on jopa haastavampaa.”

Miten muutosjohtaminen eroaa johtamisesta?

– Muutoksessa täytyy uuden oppimisen rinnalla oppia pois vanhasta, mikä on jopa haastavampaa.

Milloin muutosjohtamista tarvitaan?

– Mielestäni jatkuvasti, sillä muutos on pysyvä tila. Ja erityisesti silloin kun haetaan kasvua. Muutokseton tila turruttaa, vie organisaation mukavuusalueelle, ja kehitys loppuu.

Milloin muutosjohtamista ei tarvita?

– Ei tule mieleen. Tai olisiko operatiivisessa suorituksen johtamisessa, jossa keskitytään hetkelliseen tuottavuuden maksimointiin.

”Media-yrityksen johdon on hyvä myöntää ääneen, ettei mahdollisesti juuri nyt tiedä, mihin suuntaan pitäisi olla menossa. Kerätä ihmiset yrityksessä kasaan ja pohtia porukalla vaihtoehtoja.”

Millaiselle muutosjohtamiselle media-alalla olisi tarvetta tällä hetkellä?

– Media-ala kokonaisuutena on luomassa nahkaansa uudelleen, kun maailma muuttuu ympärillä yhä kiihtyvään tahtiin. Media-ala jos mikä elää jatkuvaa muutosta ja epävarmuutta. Tätä täytyy sietää ja johtaa.

– Media-yrityksen johdon on hyvä myöntää ääneen, ettei mahdollisesti juuri nyt tiedä, mihin suuntaan pitäisi olla menossa. Kerätä ihmiset yrityksessä kasaan ja pohtia porukalla vaihtoehtoja. Päättää yhdessä, mikä tai mitkä ovat kokeilemisen arvoisia skenaarioita ja polkaista homma käyntiin. Jos se ei toimi, laitetaan seuraava kokeilu päälle.

– Viimeistään nyt, tänään, on aika löytää keinot saada koko yrityksen henkilöstön osaaminen ja ajatukset käyttöön. Johdon tehtävä on koordinoida tätä prosessia ja sen tuotoksia sen sijaan, että se keskittyisi itse luomaan ratkaisuja omassa rajallisessa viisaudessaan.

Mikä muutosjohtamisessa on vaikeinta?

– Vaikeinta muutoksessa lienee vanhasta luopuminen ja pois oppiminen, jotta jää tilaa oppia ja omaksua uutta.

”Jos et koe juuri nyt olevasi muutoksen keskellä, olet yksi harvoista. Ehdotan, että lähdet ulos havainnoimaan sitä, mitä maailmassa tapahtuu.”

Mikä muutosjohtamisessa on helpointa?

– Helpointa lienee löytää itsensä keskeltä muutosta. Jos et koe juuri nyt olevasi muutoksen keskellä, olet yksi harvoista. Ehdotan, että lähdet ulos havainnoimaan sitä, mitä maailmassa tapahtuu.

Miten henkilöstö saadaan muutokseen mukaan?

– Avoimuudella ja osallistamisella. Uskomalla heidän kykyihinsä käsitellä muutosta ja löytää ratkaisuja. Luottamus on onnistuvan yrityskulttuurin sydän.

Mitä tehdä, jos muutosjohtamisen kautta haettu uusi suunta osoittautuu vääränlaiseksi?

– Fail fast eli epäonnistu nopeasti. Sellaista sattuu. Todeta tilanne, hakea uusi suunta ja uutta yrittämään. Ei kannata jäädä suremaan.

Mitkä viisi asiaa ovat muutosjohtamisessa kaikkein tärkeimpiä?

– Avoimuus, luottamus, osallistaminen, yhdessä tekeminen ja vahvuuksien varaan rakentaminen – niin yritys- kuin yksilötasollakin.

> Tilaa Suomen Lehdistön uutiskirje. Tilaa Suomen Lehdistö.

Lisää aiheesta