Tilaa Uutiskirje!

Meidän juttu opettaa vastuullista sanankäyttöä

Ajankohtaiset

Itse tekeminen on hyvä tapa oppia median toimintatapoja ja vastuullista sanankäyttöä. Tähän ajatukseen perustuu Sanomalehtien Liiton tuleva lasten ja nuorten verkkosanomalehti Meidän juttu, johon koululaiset tekevät juttuja oikeista yhteiskunnallisista asioista.

– Haluamme kehittää mediakasvatustyötä lapsia ja nuoria osallistavampaan suuntaan etenkin nyt kun mediaympäristö ja keskustelukulttuuri ovat muuttuneet ja journalistiset taidot voidaan katsoa yleissivistykseksi. Itse tutkimalla ja tekemällä koululaiset oppivat, mitä voi sanoa ja julkaista, kertoo verkkosanomalehden päätoimittaja Piia Hietamäki.

Valtakunnallinen Meidän juttu -verkkosanomalehti on osa virallista Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Verkkolehteä tekevät eri puolilla Suomea asuvat ala- ja yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat.

Hietamäen mukaan kouluilta ja sanomalehdistä on tullut palautetta siitä, että tällaiselle projektille on tarvetta.

”Meidän juttu on tasa-arvoistava projekti – siihen voivat tulla mukaan kaikkien koulujen 7–19-vuotiaat.”

Perusopetuksen opetussuunnitelman uudistuessa esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologiaa sekä monilukutaitoa opetetaan kaikissa aineissa.

– Vaarana voi olla, että oppilaat ovat hieman eriarvoisessa asemassa, sillä jotkut koulut ovat siirtyneet digiaikaan jo nyt, joissakin taas ei ole otettu ensi askeleitakaan. Meidän juttu on tasa-arvoistava projekti  – siihen voivat tulla mukaan kaikkien koulujen 7–19-vuotiaat.

Koululaiset on otettu mukaan jo lehden suunnitteluvaiheessa. He ovat ideoineet lehdelle nimen ja pääsevät vaikuttamaan julkaisun sisällön lisäksi ulkoasuun ja rakenteeseen. Hietamäki kokoaa parhaillaan ympäri Suomea koululaisten asiantuntijaryhmiä, joissa suunnitellaan tarkemmin projektin toteutusta.

Sanomalehtien Liiton jäsenlehdet voivat linkittää tai julkaista levikkialueensa lasten ja nuorten tekemiä juttuja omissa verkko- ja paperilehdissään. Liitto tuottaa lisäksi mediakasvatuksellista materiaalia, joka tukee journalistisen sisällön tuottamista.

Meidän juttu -verkkolehti julkaistaan vuoden 2017 alussa, ja se on toiminnassa koko Suomen juhlavuoden.

Lisää aiheesta