Tilaa Uutiskirje!

Mediatuen ehdot tarkentuivat: Mediayhtiölle korkeintaan 200 000 euroa, paikallislehdille korotettu tuki

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka ei usko, että tuesta enää tulee poliittista vääntöä – viimeksi "kriittisimmin suhtautuivat tiedotusvälineet".

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan mukaan asetus on tarkoitus saada voimaan kuukauden kuluessa. Tukia voisi hakea jo keväällä. Kuva: LVM
Ajankohtaiset

Liikenne- ja viestintäministeriö on saanut valmiiksi asetusluonnoksen, jonka perusteella uutismediayhtiöille jaetaan tänä vuonna kertaluonteisesti yhteensä seitsemän miljoonaa euroa tukea toimitukselliseen työhön. Luonnos lähtee nyt lausuntokierrokselle ja asetus on tarkoitus saattaa voimaan neljän viikon kuluttua, kertoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka. Mediatuet voivat siis tulla haettavaksi jo kevään aikana.

Harakan mukaan toimitukselliseen työhön tarkoitettua tukea voivat hakea uutismediaan lukeutuvat printti- ja verkkojulkaisut sekä sähköinen media. Asetusluonnoksessa tuen maksimisummaksi on määritelty 200 000 euroa per yritys.

Mediatuki saatetaan voimaan nopealla aikataululla, koska liikenne- ja viestintävaliokunta edellytti mietinnössään postilain hyväksymisen yhteydessä, että jakelutuen ulkopuolelle jäävien paikallislehtien tukemiseksi on valmisteltava valtioneuvostossa laki. Hallituskauden piakkoin loppuessa päädyttiin säätämään asetus, joka on nopeammin toteuttavissa.

– Uskallan sanoa, että aika harvoin mietinnön lausuma pannaan toimeen näin ripeästi, Harakka sanoo.

”Uskallan sanoa, että aika harvoin mietinnön lausuma pannaan toimeen näin ripeästi.”

Harakan mukaan tuen saamisen ehdot noudattelevat pitkälti koronavuoden 2020 mediatuen ehtoja pois lukien se, että tuen saajilta ei nyt edellytetä mediamyynnin pudotusta. Tuen kohdistumista paikallismedioille tehostetaan sillä, että yritykset, joissa on enintään neljä toimituksellista työntekijää, voivat saada tuen 1,3-kertaisena.

Rahalla on tarkoitus tukea toimituksellista työtä eli sitä saa käyttää sekä työsuhteisten että freelancer-journalistien palkkoihin ja palkkioihin. Tukihakemukset käsittelee ja rahat jakaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Harakka korostaa, että tässä vaiheessa kyse on vielä asetusluonnoksesta, jonka ehdot saattavat lausuntokierroksella muuttua. Hän ei kuitenkaan usko, että asetuksesta tulisi enää poliittista vääntöä.

– Kun tukea ensimmäisen kerran (vuonna 2020) tehtiin, kaikkein kriittisimmin suhtautuivat tiedotusvälineet. Se jakoi mielipiteitä laidasta laitaan.

– Mutta uskoisin, että on osoitettu vääräksi se pelko, että valtio jollain lailla määrittäisi, kuka on tukikelpoinen.

Harakan jo aiemmin ajamaa pysyvän mediatuen tarvetta kertaluonteinen asetus ei kuitenkaan täytä. Ministeri sanoo, että viime vuonna työnsä valmiiksi saaneen mediatukityöryhmän työn tulokset pysyvän mediatuen voimaan saattamiseksi ovat myös tulevien hallitusten käytettävissä.

– Vaikka esityksemme pysyvästä mediatuesta ei silloin menestynyt valtiovarainministeriössä, teimme työn valmiiksi sitä hetkeä varten, kun ajat ovat toiset.

Harakka arvioi, että kevään eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan hallituksen neuvotteluissa mediatuki ei ole ”ihan päällimmäinen kysymys”, mutta kuitenkin yksi neuvoteltavista asioista.

Lisää aiheesta