Tilaa Uutiskirje!

Media-alalla pitkään kaivattua kasvua

Viestinnän Keskusliitto alkaa julkaista suhdannekatsauksia ja -ennusteita.

Viestinnän Keskusliiton ekonomistin Elias Erämajan mukaan pitkään jatkunut liikevaihdon lasku on media-alalla vaimentunut ja ala on siirtynyt laskusuhdanteesta matalasuhdanteeseen. Kuva: Juha-Matti Moilanen.
Ajankohtaiset

Media-alan liikevaihto on kasvanut hieman kahtena peräkkäisenä vuosineljänneksenä: sekä toinen neljännes (+0,6 %) että kolmas neljännes (+0,0 %) olivat positiivisia edellisvuoteen verrattuna, arvioidaan Viestinnän Keskusliiton ennusteessa.

Liiton ekonomistin Elias Erämajan mukaan laimeakin kasvu on merkittävää, sillä viimeksi ala on kasvanut kahtena peräkkäisenä neljänneksenä viisi vuotta sitten.

– Näyttää siltä, että pitkään jatkunut liikevaihdon lasku on vaimentunut ja ala on siirtynyt laskusuhdanteesta matalasuhdanteeseen. Emme ole enää jyrkän mäen laskuvaiheessa vaan lähellä pohjaa, josta voi nousta ylöspäin, hän sanoo.

Koko kuluvan vuoden liikevaihdon ennakoidaan kuitenkin vielä jäävän edeltävää vuotta alhaisemmalle tasolle (-1,7 %).

Ensi vuoden alusta nimensä Medialiitoksi muuttava Viestinnän Keskusliitto julkaisee jatkossa alan suhdannenäkymiä käsittelevän katsauksen ja ennusteet neljä kertaa vuodessa. Ennusteluvut perustuvat ekonometriseen malliin, jossa liikevaihtokuvaajan selittävinä muuttujina käytetään talouden ja työllisyyden yleisiä näkymiä sekä alan odotuksia kuvaavia saldolukuja.

Mediatalouskatsaukset ovat VKL:ssä syyskuussa aloittaneen Erämajan rakentamia. Viimeksi Palvelualan työnantajien Paltan ekonomistina työskennellyt Erämaja uskoo, että katsaukset antavat kiinnostavaa tilannekuvaa esimerkiksi pienemmille yrityksille, joilla ei ole tarkkaa omaa seurantaa, sekä suurelle yleisölle.

– Tarjoamme nowcasting-tietoa. Tilastokeskuksen data tulee aina vähän jälkijunassa, mutta katsauksella pystymme kertomaan, mitä juuri tällä hetkellä tapahtuu. Esimerkiksi tulevista suhdannekäänteistä informoimisesta voi olla yrityksille apua, Erämaja sanoo.

Katsauksessa ovat mukana kotimaiset media-alan yritykset kustannustoiminnasta, painoalalta sekä radio- ja televisiotoiminnasta.

Media-alan liikevaihdosta suurin osa kertyy kustannustoiminnasta, jonka digitalisaatioon liittyvän murroksen voidaan katsoa alkaneen vuoden 2012 aikana. Kun toimialan kehitys on perinteisesti seurannut kansantalouden yleistä kehitystä, murroksen myötä se on ollut viime vuosina talouden yleistä kehitystä heikompaa.

”Jos talouden yleinen kehitys jatkuu positiivisena, kustannustoiminnan kasvulle on kaikki edellytykset.”

Kustannustoiminnan liikevaihto kasvoi tämän vuoden kolmannella neljänneksellä 0,3 prosenttia. Kasvun ennakoidaan jatkuvan myös vuoden viimeisellä neljänneksellä (+0,1 %). Viimeksi kustannusala on kasvanut koko mediatoimialan tavoin kahtena peräkkäisenä neljänneksenä vuonna 2011. Koko kuluvan vuoden liikevaihdon ennakoidaan kuitenkin vielä supistuvan edellisvuoteen nähden (-0,7 %).

Talouden yleisten näkymien parantuessa kustannustoimialan ja sen suurimpien segmenttien sanoma- ja aikakauslehtien voidaan vihdoin olettaa pääsevän maltilliseen kasvuun ensi vuoden aikana.

­– Jos talouden yleinen kehitys jatkuu positiivisena, kustannustoiminnan kasvulle on kaikki edellytykset. Murros, jonka suomalaiset kustannusyritykset ovat käyneet läpi, on alkanut tuottaa hedelmää. Yritykset ovat nyt päässeet kiinni digitulovirtaan, Erämaja sanoo.

Myös painoala kasvoi pitkästä aikaa vuoden toisella neljänneksellä (+1,0 %), kun edellisen kerran kasvua syntyi vuonna 2011. Median murros on vaikuttanut eniten juuri painoalaan, jonka liikevaihto on laskenut vuosien 2012–2015 aikana keskimäärin noin 4,1 prosenttia vuodessa. Nyt lasku on selvästi hidastunut.

Radio- ja televisiotoiminnan taas ennakoidaan kasvaneen kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä 0,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Koko vuoden radio- ja tv-toiminnan liikevaihdon arvioidaan kasvavan 0,8 prosenttia edellisvuotisesta. Liikevaihdon maltillinen kasvu jatkunee myös ensi vuonna. Sähköisessä mediassa media-alan murroksen vaikutukset ovat olleet muita toimialoja lievemmät.

 

Lisää aiheesta