Tilaa Uutiskirje!

Media-ala asetti tavoitteen: Oman toiminnan hiilipäästöt nollaan vuoteen 2030 mennessä

"Teemme varmasti jatkoseurantaa, jotta tiedämme, miten tavoitteessa on edetty", Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg sanoo.

Ajankohtaiset

Medialiitto ja sen jäsenjärjestöt ovat sopineet, että ne tavoittelevat alan yritysten omasta toiminnasta aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen nollaamista vuoteen 2030 mennessä.

Lisäksi tavoite on vähentää samaan vuoteen mennessä media-alan ja graafisen teollisuuden epäsuoria päästöjä 30 prosentilla perusuraan nähden eli siihen verrattuna, miten päästöjen uskotaan kehittyvän ilman toimia.

Liittoja ympäristötyössä konsultoineen Gaia Consultingin arvion mukaan alan päästöistä 10 prosenttia syntyy omassa toiminnassa käytetystä energiasta ja polttoaineista ja 90 prosenttia tulee epäsuorasti arvoketjuista kuten materiaali- ja palveluhankinnoista.

Jos sovitussa tavoitteessa pysytään, alan kokonaispäästöt puolittuvat vuoden 2019 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Medialiiton toimitusjohtajan Jukka Holmbergin mukaan tavoite asetettiin, sillä ala haluaa olla mukana Suomen tavoitteessa olla hiilineutraali vuonna 2035. Hän kertoo, että ympäristöhanke on herättänyt jäsenyrityksissä vain positiivista palautetta. Yritykset ovat olleet aktiivisia ja pitkälti jo asettaneet omia tavoitteitaan.

– Näemme vastuullisen toiminnan ympäristöasioissa tärkeäksi. Se on myös alan yritysten kilpailutekijä. Media-alallahan on hiilijalanjäljen lisäksi myös hiilikädenjälki eli positiivinen vaikutus. Journalismissa tuotetaan faktapohjaista tietoa ympäristöasioista laajasti ja sillä on vaikutusta koko yhteiskunnassa.

”Media-alallahan on hiilijalanjäljen lisäksi myös hiilikädenjälki eli positiivinen vaikutus.”

Liitot eivät kuitenkaan asettaneet tavoitteekseen myös alan epäsuorien päästöjen nollaamista tai kompensoimista kokonaan vuoteen 2030 mennessä, sillä tämä vaatisi niiden arvion mukaan enemmän aikaa ja kompensointipalvelujen kehittymistä. Lisäksi liitot katsovat, että jokainen ala vaikuttaa Suomen hiilineutraaliustavoitteeseen ensisijaisesti omalla toiminnallaan, johon ylipäätään on helpointa vaikuttaa.

Medialiitto-yhteisö pyrkii auttamaan jäseniään tavoitteen saavuttamisessa. Ensimmäinen konkreettinen työkalu on raportti alan ympäristövaikutuksista, jossa eritellään toimenpiteitä kohti hiilineutraaliutta. Esimerkiksi Uutismedian liitto järjestää aiheesta koulutusta jäsenilleen.

Toimialan suoria hiilidioksidipäästöjä voi vähentää esimerkiksi parantamalla energiatehokkuutta, käyttämällä päästötöntä energiaa ja vaihtamalla omat ajoneuvot sähköllä tai biokaasulla kulkeviksi. Epäsuoria päästöjä voi leikata esimerkiksi sitoutumalla vähähiilisiin hankintoihin, vähentämällä lentämistä ja kehittämällä toimintatapoja kumppaneiden kanssa.

Nyt asetetun tavoitteen toteutumista seurataan.

– Teemme varmasti jatkoseurantaa jonkin vuoden päästä, jotta tiedämme, miten tavoitteessa on edetty, Holmberg sanoo.

Holmberg nostaa esiin sen, ettei vaihtaminen printistä digiin ole sellaisenaan mikään ympäristöratkaisu.

– Kummallakin on vaikutuksia. Printin vaikutukset tulevat ketjun alkupäässä ja digin ketjun loppupäässä. Printin ympäristövaikutuksista tiedetään paljon enemmän.

Medialiittoon kuuluvat Uutismedian liitto, Aikakausmedia, Suomen Kustannusyhdistys, RadioMedia ja Graafinen Teollisuus.

> Tilaa Suomen Lehdistön uutiskirje. Tilaa Suomen Lehdistö.

Lisää aiheesta