Tilaa Uutiskirje!

Maailmalla luottamus mediaan on heikkoa – luottamus journalisteihin on sen sijaan kasvussa

Yleisön luottamus mediaan on maailmanlaajuisesti alhaisella tasolla. Sen sijaan luottamus journalisteja kohtaan on kasvussa. Tiedot käyvät ilmi WAN-IFRAn julkaisemasta World Press Trends 2018 -raportista.

Printistä saatavat lukija- ja mainostulot laskivat viime vuonna maailmanlaajuisesti. Silti noin 90 prosenttia sanomalehtien kokonaistuloista tuli printin puolelta. Kuva: Marjo Koivumäki.|
Ajankohtaiset

Yleisön luottamus mediaan on maailmanlaajuisesti heikoissa kantimissa. Yleisön edustajista vain 43 prosenttia kertoo luottavansa mediaan. Luottamus oli yhtä alhaalla vuotta aiemmin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Brasiliassa se on kuitenkin laskenut viisi prosenttiyksikköä edellisvuodesta.

Luottamus journalisteja kohtaan on vahvempaa. Yleisön edustajista 59 prosenttia kertoo luottavansa journalisteihin.

Tiedot käyvät ilmi sanomalehtien maailmanjärjestön WAN-IFRAn lokakuun alussa julkaisemasta World Press Trends 2018 -raportista. Raporttia varten hyödynnettiin tietoja yli 70 maasta. Lisäksi tietoja saatiin WAN-IFRAn kansainvälisiltä kumppaneilta. Globaalia tilannetta kartoittava raportti julkaistaan vuosittain.

WAN-IFRAn toimitusjohtajan Vincent Peyrègnen mukaan World Press Trends -raportti todistaa, että yleisön epäluottamus mediaa kohtaan voi vaikuttaa ikävällä tavalla sekä kustantajien tuloihin että heidän keskeiseen roolinsa yhteisöissä ja yhteiskunnassa laajemmin.

– Luotettavan lukijasuhteen varmistaminen ei ole lehdistölle ainoastaan taloudellinen välttämättömyys, vaan myös sosiaalinen ja demokraattinen velvoite, Peyrègne sanoo WAN-IFRAn tiedotteessa.

”Luotettavan lukijasuhteen varmistaminen ei ole lehdistölle ainoastaan taloudellinen välttämättömyys, vaan myös sosiaalinen ja demokraattinen velvoite.”

Raportissa selvitettiin yleisön luottamusta monella tasolla. Mediaa kohtaan koetun luottamuksen lisäksi selvitettiin yleisön luottamusta esimerkiksi hakukoneita ja sosiaalista mediaa sekä journalismia kohtaan.

Hakukoneita ja sosiaalista mediaa kohtaan koettu luottamus on maailmanlaajuisesti laskenut kaksi prosenttiyksikköä vuotta aiempaan verrattuna. Samaan aikaan luottamus journalismia kohtaan on kasvanut viisi prosenttiyksikköä.

WAN-IFRAn raportissa luottamusta kuvaavissa luvuissa on paikoin käytetty lähteenä Edelman Trust Barometer -tutkimusta.

WAN-IFRAn raportissa listattiin myös sanomalehtien digi- ja printtitulojen kehitystä maailmanlaajuisesti.

Digitaaliset lukijatulot jatkoivat viime vuonna kasvuaan. Kasvua oli runsaat 18 prosenttia. Myös digitaaliset mainostulot kasvoivat reilut viisi prosenttia. Mobiilimainontaan käytetty rahamäärä kasvoi peräti 38 prosenttia.

Mobiilimainontaan käytetty rahamäärä kasvoi peräti 38 prosenttia.

Printistä saatavat lukijatulot laskivat viime vuonna noin neljä prosenttia. Printtimainonnan tulot laskivat sitäkin enemmän: yli kahdeksan prosenttia.

Printtimedialla on silti vahva asema maailmalaajuisesti, sillä sanomalehtien kokonaistuloista noin 90 prosenttia tuli viime vuonna printin puolelta. Ajallisesti mitattuna printtimediaa myös luetaan huomattavan paljon enemmän kuin lehtien verkkosisältöjä.

Sanomalehtien kokonaistulot supistuivat viime vuonna vajaat kaksi prosenttia vuotta aiempaan ajanjaksoon verrattuna. Kokonaistuloista noin 42 prosenttia koostui mainostuloista ja noin 58 prosenttia lukijatuloista.

Lukijatulojen osuus kokonaistuloista on kasvanut viime vuosina. Esimerkiksi vuonna 2015 kuluttaja-asiakkailta kertyneet tilaus- ja irtonumeromaksut muodostivat runsaat 53 prosenttia sanomalehtien yhteenlasketuista tuloista.

> Tilaa Suomen Lehdistön uutiskirje. Tilaa Suomen Lehdistö.

Lisää aiheesta