Tilaa Uutiskirje!

Levikintarkastukset halutaan säilyttää

Mediatoimistojen edustajista puolet ei kuitenkaan pidä lukuja kaikille lehdille yhdenmukaisina.

Ajankohtaiset

Mediatoimistojen printtiväki haluaa säilyttää levikintarkastukset.

Tämä käy ilmi MediaAuditFinlandin mediatoimistojen printtivastaaville ja -suunnittelijoille joulu-tammikuussa tekemästä kyselystä. Kysely lähetettiin 51 henkilölle, ja vastausprosentti oli 43.

Kukaan kyselyyn vastanneista ei ollut valmis luopumaan levikintarkastuksista ja niiden raportoinnista. Vain 14 prosenttia allekirjoitti väittämän, että levikintarkastusluvut ovat mittarina vanhentuneet eikä niistä ole hyötyä mediasuunnittelussa.

Kuitenkin vastaajat löytävät levikintarkastuksista myös selkeää parannettavaa.

Vastaajista 38 prosenttia katsoo, että levikintarkastusluvut tarjoavat tärkeää tietoa lehden tilaamisesta ja irtonumero-ostamisesta.

Vain liki puolet (48 %) on sitä mieltä, että luvut ovat yksiselitteiset ja yhdenmukaiset mittarit kaikille lehdille. Vastaajista 38 prosenttia katsoo, että levikintarkastusluvut tarjoavat tärkeää tietoa lehden tilaamisesta ja irtonumero-ostamisesta. Lukijamääriä mittaava Kansallinen Mediatutkimus KMT ja LT-levikki tukevat ja täydentävät toisiaan 43 prosentin mielestä.

Vastausten mukaan LT-levikintarkastuslukuja käytetään erityisesti silloin, kun KMT-tutkimuksen tuottamia virallisia lukijamääriä ei ole saatavilla. Myös kansainvälisille asiakkaille ne ovat olennainen tieto täydentämään KMT-lukuja.

Vastaajat kaipaavat enemmän tietoa levikkilukujen, etenkin kuntalevikkitietojen, päivittymisestä ja käyttömahdollisuuksista.

MediaAuditFinlandin toimitusjohtajan Kaija Sinkon mukaan levikintarkastuksessa kehitetään tällä hetkellä erityisesti digitaalisten ja yhdistelmätilausten mittaamisen helpottamista ja raportoinnin selkeyttä. Lehdille on tarjottu uutena myös jakeluntarkastusta, jonka avulla ”saadaan lisää yhteisin pelisäännöin todennettavia lukuja lehtien levinneisyydestä”.

Lisää aiheesta

Uusin lehti

Tilaa uutiskirje

Varmista, että pysyt kärryillä, ja tilaa Suomen Lehdistön uutiskirje. Viikoittaisessa kirjeessä kerromme media-alan uusista kokeiluista, hyvistä käytännöistä, ilmiöistä ja sen, missä nyt mennään.

Podcast