Tilaa Uutiskirje!

Katse laveammaksi

Näkökulmat

Kirjoittaja on Suomen Lehdistön päätoimittaja.

Digitaalisten tulojen osuus sanomalehtien kokonaistuotoista jatkoi kasvuaan tilastovuonna 2015. Tuorein mittaus näyttää, että sanomalehtien kuluttaja- ja mediamyyntituloista 9,1 prosenttia tuli digitaalisesta julkaisemisesta. Printtitulojen osuus oli 90,9 prosenttia.

Lukijoiden maksut digitaalisesta sisällöstä kasvoivat voimakkaammin (33 prosenttia) kuin digitaalisen mediamyynnin tulot (14 prosenttia). Silti selvä enemmistö digituloista tuli mainonnasta, 61 miljoonaa verrattuna tilaustulojen 22 miljoonaan euroon.

Kokonaisuutena sanomalehtien tulot jatkoivat viime vuonna laskuaan samaan tahtiin kuin vuotta aiemmin. Sanomalehtien yhteenlasketut tulot, 912 miljoonaa euroa, olivat 3,7 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2014.

Paikallislehdet pärjäsivät sanomalehtien keskiarvoa paremmin, sillä niiden miinus oli 2,6 prosenttia. Paras ryhmätulos oli kaupunkilehdillä, joiden tulot laskivat 2,0 prosenttia.

”Median digitalisoituminen on pidemmällä kuin perinteiseen lehtitoimintaan sidotut mittarit näyttävät.”

Suomen Lehdistön erikoisnumeroon kootut vuositiedot tilastoivat Sanomalehtien Liiton jäsenlehtien kuluttaja- ja mediamyyntitulot. Ne kertovat journalismin ja suoraan siihen liitetyn mainonnan tuotot.

Sanoma- ja kaupunkilehtiä kustantavat yhtiöt tekevät kuitenkin myös paljon muuta. Erityisesti digitaalisessa maailmassa tuloja tuovat monet palvelut, jotka toimivat erillään lehden julkaisemisesta. Digitaalisiin markkinapaikkoihin on siirtynyt osittain toimintaa, joka aiemmin oli printtilehden sisällä.

Median digitalisoituminen on siten pidemmällä kuin perinteiseen lehtitoimintaan sidotut mittarit näyttävät. Mediayhtiöt toimivat monilla mediasektoreilla ja hakevat kasvua uusista alueista, joissa ne voivat hyödyntää vahvaa brändiä ja osaamistaan, kuten erikoisnumeron pääjutusta ilmenee (sivut 6–11).

Median merkitys ei ole vähentymässä. Kun uusia palveluja ja tarpeita viestinnän alueella syntyy, kyse on vain siitä, kuka ne tekee. Tämä vaatii avarakatseisuutta sekä mediayhtiöiltä että niiden työntekijöiltä.

 

Tilaa Suomen Lehdistön erikoisnumero printtiversiona.

Tilaa Suomen Lehdistön erikoisnumero digilehtenä.

Lisää aiheesta