Tilaa Uutiskirje!

Johtaja, ota roolisi

Näkökulmat

Kirjoittaja on Suomen Lehdistön päätoimittaja.

Mikä erottaa menestyvät mediayhtiöt muista?

Yhden vastauksen tarjoaa sanomalehtien maailmanjärjestön Wan-Ifran laajaan kyselytutkimukseen perustuva raportti World News Publishers Outlook:

Johtajan roolimalli.

Innovatiiviseen työkulttuuriin kannustava roolimalli yhtiön johdossa korreloi voimakkaasti viime aikoina kasvaneen liikevaihdon kanssa. Ja sama toisinpäin: roolimallin puute lisäsi todennäköisyyttä laskeviin taloudellisiin tunnuslukuihin.

Valitettavasti vain harvan yhtiön johdosta löytyi kaivatun kaltainen esikuva.

Roolimalliksi kannattaa siis pyrkiä. Enää pitäisi tietää, mitä esimerkillään uudenlaista ajattelua ruokkiva johtaja tekee.

”Valitettavasti vain harvan yhtiön johdosta löytyi kaivatun kaltainen esikuva.”

Ainakin hän kannustaa riskinottoon ja tekee sen mahdolliseksi omassa organisaatiossaan.

Raporttiin artikkelin kirjoittanut Anette Novak näkee roolimallin antiteesin eräässä tapaamassaan kustantajassa. Tämä oli valitellut, ettei voi pyytää henkilöstöään hyppäämään veteen, kun ei tiedä, onko vastapuolella maata.

Lisää konkretiaa löytyy samasta kyselytutkimuksesta, johon on vastannut 235 johtavassa asemassa uutismediassa työskentelevää henkilöä 68 maasta.

Menestyvissä firmoissa johtajat nimittäin tekevät toisenlaisia valintoja kuin muissa, ja useat niistä linkittyvät uuden luomista tukevaan yrityskulttuuriin.

Tulosta tekevissä taloissa on muita todennäköisemmin kehitykseen osoitettuja resursseja.

Niiden edustajat ovat muita valmiimpia panostamaan koulutukseen, osaamiseen etenkin teknologiassa sekä muihin tulonlähteisiin kuin journalistisen sisällön myyntiin ja mainontaan. He aikovat muita useammin investoida kumppanuuksiin digitaalisten yritysten kanssa.

Menestyvät yritykset vaikuttavat hyödyntävän startup-yrityksistä tuttuja innovoinnin prosesseja, joissa tuotteita ideoidaan, testataan ja tuodaan markkinoille nopeasti. Innovaatioita ruokkivissa organisaatioissa johtajat myös aikovat investoida muita useammin dataan ja markkinatutkimukseen.

Johtajan karisma on osin sisäsyntyistä. Onneksi muillakin on mahdollisuus tehdä oikeansuuntaisia päätöksiä.

Tilaa Suomen Lehdistön uutiskirje. Tilaa Suomen Lehdistö.

Lisää aiheesta

Lehtiarkisto

Tilaa uutiskirje

Varmista, että pysyt kärryillä, ja tilaa Suomen Lehdistön uutiskirje. Viikoittaisessa kirjeessä kerromme media-alan uusista kokeiluista, hyvistä käytännöistä, ilmiöistä ja sen, missä nyt mennään.

Podcast