Tilaa Uutiskirje!

Innovaatiotukeen kannattaa tarttua

Näkökulmat

Kirjoittaja on Suomen Lehdistön päätoimittaja.

Sanomalehtien odotuksista tärkein ja peloista pahin jäivät toteutumatta, kun hallituksen kehysriihi piti arvonlisäverokannat entisellään.

Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman selvitysmiehen Tuomas Harpfin Median murros -raportissa esittämistä lehdistön selviytymistä tukevista toimenpide-ehdotuksista ei toteutunut sellaisenaan mikään. Ei tilausmaksujen alennettu alv, eivät määräaikaiset kattavan jakelun turvaamiseen liittyvät ehdotukset eikä vuosittainen viiden miljoonan innovaatio- ja 25 miljoonan euron tuotantotuki.

Positiivisena viestintäpoliittisena linjauksena voi kuitenkin pitää sitä, että riihestä saatiin päätös 30 miljoonan kertaluonteisesta median innovaatiotuesta vuosille 2014–2016. Sen tarkoitus on edistää median sopeutumista digitaaliseen murrokseen.

Yritysten kannustaminen kehitystyöhön on linjassa sekä Harpfin raportin että viime vuoden lopussa tulleen lehtiasiain neuvottelukunnan Lehdistön tulevaisuus -raportin hengen kanssa. Tavoite on alan omalla kehitystyöllä varmistaa se, että tulevaisuudessakin on tarjolla kotimaassa tuotettuja, suomenkielisiä ja hyvälaatuisia sisältöjä. Harpfin sanoin kyse on henkisen huoltovarmuuden turvaamisesta.

Mille medioille innovaatiotuki on tarkoitettu, millaiset innovaatiot voivat sitä saada, kuka valinnat tekee ja seuraa, että rahat käytetään aiottuun tarkoitukseen?

Nyt on yrityksille kreivin aika alkaa miettiä omia tarpeita, kehitysideoita ja mahdollisia kumppaneita.

Tuen ehtojen ja hallinnoinnin valmisteluvastuu on liikenne- ja viestintäministeriöllä. Valmistelun aikana se kuulee myös sanomalehtialaa edustavia liittoja ja lehtiasiain neuvottelukuntaa.

Hallituksen päättämien kehysten mukaisten ensi vuoden talousarvioehdotusten pitää olla valmiit toukokuun puolivälissä, ja silloin myös mediatuen pääperiaatteiden voi olettaa olevan selvillä.

Koska päätös koskee jo tätä vuotta, kannattaa varautua melko pikaiseen hakuun.

Vielä ei tiedetä, suunnataanko tuki yksittäisille yrityksille vai esimerkiksi jonkinlaisille yhteenliittymille. Nyt on kuitenkin yrityksille kreivin aika alkaa miettiä omia tarpeita, kehitysideoita ja mahdollisia kumppaneita.

Esimerkiksi niille, jotka eivät olleet mukana Next Mediassa, valtion tuki voi olla tilaisuus kehittää toimintaa, vahvistaa omaa innovoinnin kulttuuria ja lisätä henkilöstön kehitysosaamista.

Lisää aiheesta

Lehtiarkisto

Tilaa uutiskirje

Varmista, että pysyt kärryillä, ja tilaa Suomen Lehdistön uutiskirje. Viikoittaisessa kirjeessä kerromme media-alan uusista kokeiluista, hyvistä käytännöistä, ilmiöistä ja sen, missä nyt mennään.

Podcast