Tilaa Uutiskirje!

Hienoista kasvua

Näkökulmat

Suomen Lehdistön päätoimittaja Jukka Holmberg

Sanomalehdille vuosi 2011 oli talouslukujen valossa hienoisen kasvun aikaa.

Sanomalehtien Liiton 183 jäsensanomalehden levikki- ja ilmoitustuottojen summa kasvoi edellisvuodesta 1,7 prosenttia 1,124 miljardiin euroon.

Tässä julkaisussa raportoidaan ensimmäisen kerran sanomalehtien kokonaistuotot. Paperilehden tuottojen lisäksi luvuissa ovat mukana myös lehden verkkojulkaisun ja muiden digitaalisten julkaisumuotojen tuotot. Muutos tehtiin, koska pelkkä paperilehden tulo ei kerro enää koko kuvaa lehtien liiketoiminnasta.

Digitaalisten tuottojen osuus on keskimäärin alle neljä prosenttia sanomalehtien nettomyynnistä. Osuus vaihtelee lehdittäin huomattavasti, mutta monilla se on jo hyvin merkittävä tuloerä.

Paperilehti on kaikilla tavoin päätuote: sitä luetaan eniten ja se tuottaa valtaosan tuloista. Verkko, tabletit ja älypuhelimet tuovat kuitenkin lisää kontakteja ja ansaintamahdollisuuksia. Niiden tuotto-osuuden on helppo ennustaa kasvavan lähivuosina.

Kaupunkilehdet kasvattivat vertailukelpoista nettomyyntiään viisi prosenttia vuodesta 2010 eli enemmän kuin sanomalehdet.

Sanomalehtien Liittoon kuuluneet 57 kaupunkilehteä keräsivät vuonna 2011 tuloja yhteensä yli 83 miljoonaa euroa.

Henkilöstöä Sanomalehtien Liiton jäsenlehdissä oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 6 042. Heistä 3 162 työskenteli toimituksissa.

Henkilöstön vähennys oli viime vuonna maltillista. Sanoma- ja kaupunkilehtien henkilökunnan kokonaismäärä pieneni 123:lla ja toimittajien määrä 30:llä.

Lisää aiheesta

Lehtiarkisto

Tilaa uutiskirje

Varmista, että pysyt kärryillä, ja tilaa Suomen Lehdistön uutiskirje. Viikoittaisessa kirjeessä kerromme media-alan uusista kokeiluista, hyvistä käytännöistä, ilmiöistä ja sen, missä nyt mennään.

Podcast