Tilaa Uutiskirje!

Enemmän hyötyä hallituksesta – kokouksissa kannattaa keskittyä kolmeen asiaan

Mediayhtiöiden hallituksiin tarvitaan vankkaa teknologiaosaamista, sanoo Taneli Tikka.

Taneli Tikan mielestä toimitusjohtajan ja ylimmän johdon tulee saada hallitukselta sparrausta, tukea, ratkaisuja ongelmiin ja esteisiin, näkemystä ja parhaimmillaan jopa viisautta. Kuva: Tomi Parkkonen.||
Ajankohtaiset

Jos mediayhtiön hallituksessa ei ole vahvaa teknologiaosaamista, miten ihmeessä mediayhtiö osaa luoda teknologiat ja strategian muuttuvaan maailmaan ja rakentaa oman tulevaisuutensa? Näin kysyy Tiedon innovaatiojohtaja, MTV:n hallituksen jäsen Taneli Tikka.

Mediayhtiön hallituksella on Tikan mielestä iso rooli muuttuvassa mediaympäristössä. Hallitus voi olla yritykselle merkittävä myönteinen muutosvoima.

Tikan mukaan teknologiakentän ymmärtäminen, osaaminen ja näkemys eivät ole enää mediataloissa suorittavan tason asia – vaan täysin strategisessa ytimessä. Tämä johtuu siitä, että media-ala on siirtynyt paljon lähemmäs teknologia-alaa: teknologiavetoiset yhtiöt, kuten Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Baidu, Tencent ja Alibaba, tunkevat kaikki media-alalle – vaihtoehdoiksi asiakkaille ja yleisöille.

– Hyvän hallituksen tukemana yrityksen johto on aivan eri asemassa toteuttaessaan muutoksia, ottaessaan harkittua riskiä ja rakentaessaan uudenlaista tulevaisuutta. Ilman hallituksen voimakasta ja asiantuntevaa tukea ei tällaisissa päämäärissä voi onnistua.

Tikka kehottaa mediatalojen hallituksia keskittymään kokouksissaan kolmeen aihealueeseen:

Strategia ja kysymys: ”mihin meidän tulisi olla menossa?” Käydään läpi toimialan muutoksia ja sitä, miten yhtiö reagoi niihin ja ennakoi niitä. Arvioidaan uudelleen, olemmeko ratkaisemassa oikeita ongelmia ja etenemässä hyvään suuntaan.

Kulttuurit, johtaminen ja ihmiset. Käsitellään firman tulevaisuutta tukevaa kulttuuria, johtamista ja ihmisten asioita, kuten suunnitellaan seuraajia tai panostuksia niihin osaamisalueisiin, joissa on vielä kasvun paikka.

Talouden katsaus. Mittarien läpikäynti ja arviot siitä, miten olemme onnistuneet pyrkimyksissämme.

Tikan mukaan konservatiiviset hallitukset käyttävät liki koko aikansa vain viimeisessä teemassa.

”Toimitusjohtajan ja ylimmän johdon tulee saada hallitukselta sparrausta, tukea, ratkaisuja ongelmiin ja esteisiin, näkemystä ja parhaimmillaan jopa viisautta.”

– Niissä keskitytään aivan liikaa talouteen ja ”peruutuspeiliin”: arvioidaan lukuja kaukaa menneisyydestä, hän sanoo.

Tämä toimintatapa ei riitä nykypäivän median haasteisiin. Hallituksen pitää olla aktiivisemmin muokkaamassa yhtiön tulevaisuutta.

– Toimitusjohtajan ja ylimmän johdon tulee saada hallitukselta sparrausta, tukea, ratkaisuja ongelmiin ja esteisiin, näkemystä ja parhaimmillaan jopa viisautta – sen lisäksi, että he saavat käyttöönsä hallituksen jäsenten verkostot ja koko osaamisen.

> Tilaa Suomen Lehdistön uutiskirje.

Lisää aiheesta

Lehtiarkisto

Tilaa uutiskirje

Varmista, että pysyt kärryillä, ja tilaa Suomen Lehdistön uutiskirje. Viikoittaisessa kirjeessä kerromme media-alan uusista kokeiluista, hyvistä käytännöistä, ilmiöistä ja sen, missä nyt mennään.

Podcast